Welkom bij Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf (Bpf Levensmiddelen/BPFL/Pensioenfonds Levensmiddelen). Je hebt een nieuwe baan en gaat pensioen opbouwen bij ons fonds.

Wat is er geregeld?

De sociale partners (werkgevers en werknemers) in onze bedrijfstak hebben een pensioenregeling afgesproken. Ons fonds voert de pensioenregeling uit. Jouw werkgever is aangesloten bij ons pensioenfonds. Dit is er geregeld:

Als nieuwe deelnemer ontvang je automatisch een brief van ons fonds met informatie over je pensioen. Bij deze brief ontvang je een samenvatting van je pensioenregeling.

Wat moet je doen?

Je hoeft niets te doen om pensioen bij ons fonds te gaan opbouwen. Je werkgever meldt je aan bij ons fonds en je gaat pensioenpremie betalen. Je werkgever houdt de pensioenpremie elke maand in op je salaris.
Heb je een partner en woon je samen? En/of woon je in het buitenland? Dan kun je je partner aanmelden bij ons pensioenfonds. Als je in Nederland bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, ontvangen wij automatisch de informatie over je partner van de gemeente.

Ben je nog geen 18 jaar?

Als je nieuw in dienst komt en je bent nog geen 18 jaar, dan bouw je nog geen pensioen op bij ons fonds. Als je 18 wordt, ga je automatisch pensioen opbouwen en ook premie betalen. Voorwaarde hiervoor is wel dat je pensioengevend salaris hoog genoeg is. Hierover ontvang je dan informatie van ons fonds.

Wat kun je doen?

Heb je via een vorige werkgever al ergens anders pensioen opgebouwd? Dan kun je dat pensioen meenemen naar ons. Dat heet waardeoverdracht. 

Er kunnen zich twee situatie voordoen:

1) Je pensioen is hoger dan €2 en lager dan het grensbedrag klein pensioen 

Het kan zo zijn dat je oude pensioenfonds of verzekeraar dit pensioen automatisch overdraagt aan ons. Het gaat dus automatisch met je mee naar je nieuwe baan. Zij maken het geld dan over aan ons fonds en wij voegen het toe aan je pensioen volgens de regels van onze pensioenregeling. Wij sturen je een brief waarin staat hoeveel geld wij hebben ontvangen en hoeveel pensioen je hiervoor krijgt in onze pensioenregeling.

2) Je pensioen is hoger dan het grensbedrag klein pensioen 

Je moet zelf bepalen of het in jouw situatie verstandig is om je pensioen mee te nemen of niet. Daarbij kan de Pensioenvergelijker je helpen. Met de Pensioenvergelijker kun je je oude pensioenregeling en die van ons pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over je oude pensioenregeling in (de kolom over je pensioenregeling bij ons fonds is al voor je ingevuld).

Ga na wat jij belangrijk vindt: wat wil je graag houden uit je oude pensioenregeling? Wat vind je fijn om te krijgen in je nieuwe pensioenregeling? Op basis daarvan neem je een besluit.

Aanvragen waardeoverdracht

Overweeg je je pensioen van je vorige werkgever mee te nemen naar ons fonds? Maar twijfel je en wil je een concreet overzicht? Vraag dan zo snel mogelijk vrijblijvend een waardeoverdracht aan bij ons fonds nadat je aan je nieuwe baan bent begonnen. Pensioenfondsen zijn verplicht mee te werken aan de waardeoverdracht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Dan ontvang je van ons een offerte. Daarin lees je hoeveel pensioenkapitaal er verhuist van het ene naar het andere fonds (= de overdrachtswaarde) en wat je ervoor terugkrijgt bij ons fonds. Pas nadat je akkoord bent met de offerte, wordt je pensioen overgedragen. 

Wanneer is waardeoverdracht niet mogelijk

Als de financiële positie van één of beide pensioenfondsen niet goed genoeg is, is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 100% zijn om de waardeoverdracht op te starten. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan kun je toch alvast een aanvraag indienen. Deze wordt dan automatisch in behandeling genomen zodra de financiële positie weer goed genoeg is.

Uit welke stappen bestaat een waardeoverdracht

Soms duurt het even voordat een waardeoverdracht is afgerond. Want het vraagt zorgvuldigheid en we doorlopen maar liefst 6 stappen, die elk een maximale termijn kennen. Is ons fonds het nieuwe pensioenfonds waar je de waarde van het pensioen naar wilt laten overdragen? Houd dan rekening met de volgende stappen.