Hoeveel krijg je?

De som van je pensioen

Wil je weten hoe je ouderdomspensioen is opgebouwd? Volg de uitleg hieronder. 

Om de som te maken, heb je de volgende gegevens nodig:

 1. fulltime pensioengevend loon
 2. franchise
 3. pensioengrondslag
 4. opbouwpercentage
 5. deelnemersjaren
 6. parttime percentage

In een voorbeeldberekening krijg je een algemeen beeld van de som achter je pensioen. Voor een precieze berekening kun je extra informatie halen uit het pensioenreglement.

1. Fulltime pensioengevend loon

Voor de berekening gebruiken we je pensioengevend loon per 1 januari van een bepaald jaar. Treed je gedurende een kalenderjaar in dienst, dan gebruiken we het pensioengevend loon per de datum van je indiensttreding. Dit bestaat uit:

 • 12 maal je fulltime vaste bruto maandsalaris*
 • toeslagen
 • overwerk
 • 13de maand-uitkering

In de pensioenregeling van ons fonds bouw je pensioen op tot een bepaald maximum salaris. Je vindt het actuele maximum jaarsalaris bij de kerncijfers. Is je salaris hoger dan dit maximum, dan reken je met dit maximum jaarsalaris.

Voor het salaris boven dit maximum kan je werkgever een aanvullende excedentregeling hebben afgesloten bij ons fonds. Dit is een ander soort regeling en levert een andere rekensom op. Deze laten we hier buiten beschouwing. Lees meer informatie over de excedentregeling.

* Het gaat hier om het zogeheten SV-loon. Dat is het loon waarover je belasting en premies betaalt. Details vind je in het pensioenreglement.

2. Franchise

Over een deel van je loon bouw je geen pensioen op (en betaal je ook geen premie). Dit deel heet de franchise. Dit bedrag brengen we in mindering op je pensioengevend loon. De franchise wijzigt elk jaar. De actuele franchise vind je bij de kerncijfers.

3. Pensioengrondslag

Dit levert de volgende rekensom op: fulltime jaarsalaris -/-franchise = pensioengrondslag.

4. Opbouwpercentage

Vervolgens kijken we naar het opbouwpercentage van je pensioenregeling. Je vindt het actuele opbouwpercentage bij de kerncijfers.

5. Deelnemersjaren

In de rekensom speelt het aantal jaren dat je bij ons pensioen opbouwt ook een rol. Dat zijn je deelnemersjaren vanaf 18 jaar tot aan de pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Elk jaar bouw je een stukje op over het salaris van dat jaar en aan het einde tel je alles bij elkaar op tot je totale pensioen.

6. Parttime percentage

Werk je in deeltijd? Dan werk je dus geen 100%. Daarmee moet je dan rekening houden in de rekensom.

Pensioenberekening

Voor het vaststellen van de opbouw van je ouderdomspensioen, gebruik je de volgende formule: Pensioengrondslag X deelnemersjaren X opbouw % (X parttime %)

Is dit alles?

Het bedrag dat uit deze berekening komt, is niet het volledige pensioen dat je straks ontvangt. Het is alleen het ouderdomspensioen dat je van ons krijgt. Dat wordt na je pensioen aangevuld met:

 • AOW-pensioen van de overheid
 • aanvullend pensioen van andere pensioenfondsen of -verzekeraars
 • extra pensioen dat je op eigen initiatief hebt geregeld bij een bank of verzekeraar

Vragen?

Neem dan contact op met onze helpdesk.