Pensioen op maat

Ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen

Wil je meer pensioen regelen voor je partner? Bijvoorbeeld omdat je partner niet genoeg eigen pensioen heeft? Dan kun je een deel van je eigen ouderdomspensioen gebruiken om extra partnerpensioen voor je partner te regelen. Hiervoor geldt wel een maximum. Deze keuze kun je maken op twee momenten:

  • als je uit dienst treedt of
  • als je met pensioen gaat

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvangt je minder ouderdomspensioen. Je partner krijgt extra partnerpensioen als jij komt te overlijden.

Combineren met andere keuzes

Je kunt deze keuzemogelijkheid combineren met alle overige keuzes om je pensioen op maat te maken.

Wat moet je doen?

Zes maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je automatisch een brief van ons fonds met daarin de hoogte van je pensioen op je AOW-datum. Daarbij zit ook een formulier waarop je kunt invullen wat je wensen zijn. Vul op dit formulier in dat je ouderdomspensioen wilt inruilen voor extra partnerpensioen en stuur het formulier terug. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers. Je ontvangt daarna van ons een bevestigingsbrief. Wij zorgen ervoor dat het juiste pensioen aan je wordt uitgekeerd.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen je hebt opgebouwd. Laat de Pensioenplanner berekenen wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je het ouderdomspensioen inruilt voor extra partnerpensioen.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: