Verandert je situatie?

Uit dienst

Je bent nog niet met pensioen en gaat uit dienst. Dat heeft altijd gevolgen voor je pensioen.

Je gaat uit dienst

Wat is er geregeld?

Als je uit dienst gaat, bouw je in principe geen pensioen meer op bij ons fonds. Het pensioen dat je hebt opgebouwd, blijft voor je staan. Ons fonds beheert het pensioen en keert het aan je uit als je met pensioen gaat. Overlijd je? Dan heeft je partner recht op partnerpensioen. Je kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Het recht op Anw-pensioen van ons fonds komt te vervallen. Ook een mogelijk recht op voorwaardelijk pensioen vervalt.

Elke 5 jaar krijg je van ons fonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioen jij en je eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Online is er elk jaar voor jou een actueel pensioenoverzicht beschikbaar als download. Log hiervoor in op Mijn Pensioencijfers.

Wat kun je doen?

Als je uit dienst gaat, ontvang je een brief met informatie over de beëindiging van je deelname aan ons fonds. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier:

Je vindt een nieuwe baan

Wat is er geregeld?

Als je een nieuwe baan vindt, ga je waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. Als je een baan vindt bij een werkgever die ook is aangesloten bij ons fonds, dan hoef je niets te doen. Dan gaat je pensioenopbouw bij ons fonds gewoon door.

Wat kun je doen?

Vind je een baan buiten de bedrijfstak? Wat er dan met je pensioen gebeurt, hangt af van hoe hoog je opgebouwde pensioen is op het moment dat je uit dienst gaat. Dit bedrag staat op het pensioenoverzicht dat je krijgt als je uit dienst gaat. Je kunt ook inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers of de pensioenwebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een actueel overzicht van je pensioen.

1) Je pensioen is hoger dan €2 en lager dan de wettelijke afkoopgrens

Het ouderdomspensioen dat je bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd tot je uit dienst ging, dragen wij automatisch over naar je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar. Het gaat dus automatisch met je mee naar je nieuwe baan. Elk jaar nadat je uit dienst bent gegaan, kijken we of je ergens anders pensioen opbouwt:

  • Als dat zo is, dragen wij je pensioen over. Daar hoef je niets voor te doen. Je ontvangt van ons fonds bericht zodra wij je pensioen overdragen. Je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar meldt hoeveel pensioen je erbij hebt gekregen volgens de pensioenregeling van dat fonds of die verzekeraar.
  • Als je geen pensioen opbouwt via een nieuwe baan, blijft je pensioen bij ons staan en checken wij een jaar later opnieuw of je situatie is veranderd.
  • Dat doen we een keer per jaar gedurende vijf jaar. Als je situatie niet is veranderd, stuurt ons fonds je na die periode een brief om het pensioen in één keer aan je uit te betalen. 

2) Je pensioen is hoger dan de wettelijke afkoopgrens

Dan kun je het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Je moet deze aanvraag indienen bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Je moet zelf bepalen of het in jouw situatie verstandig is om je pensioen mee te nemen of niet. Daarbij kan de Pensioenvergelijker je helpen. Met de Pensioenvergelijker kun je je nieuwe pensioenregeling en die van ons pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over je nieuwe pensioenregeling in (de kolom over je pensioenregeling bij ons fonds is al voor je ingevuld).

De financiële positie van ons én van je nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk. De beleidsdekkingsgraad moet minimaal 100% zijn om de waardeoverdracht op te starten. Is de beleidsdekkingsgraad lager? Dan kun je toch alvast een aanvraag indienen. Deze wordt dan automatisch in behandeling genomen zodra de financiële positie weer goed genoeg is.

Je begint een eigen bedrijf

Wat is er geregeld?

Als je je eigen bedrijf start, regel je vanaf nu zelf je pensioen. Je kunt het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.
Je kunt wel (tijdelijk) pensioen blijven opbouwen bij ons fonds. Dit heet vrijwillige voortzetting pensioenopbouw. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. Je blijft dan pensioen opbouwen in je huidige pensioenregeling, maar je betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kun je aftrekken van de belasting.