Verandert je situatie?

Uit dienst

Je bent nog niet met pensioen en gaat uit dienst. Dat heeft altijd gevolgen voor je pensioen.

Je gaat uit dienst

Wat is er geregeld?

Als je uit dienst gaat, bouw je in principe geen pensioen meer op bij ons fonds. Het pensioen dat je hebt opgebouwd, blijft voor je staan. Ons fonds beheert het pensioen en keert het aan je uit als je met pensioen gaat. Overlijd je? Dan heeft je partner recht op partnerpensioen. Je kinderen hebben in elk geval tot hun 18e recht op wezenpensioen.

Het recht op Anw-pensioen van ons fonds komt te vervallen. Ook een mogelijk recht op voorwaardelijk pensioen vervalt.

Elke 5 jaar krijg je van ons fonds een Uniform Pensioenoverzicht (UPO). In dit persoonlijke pensioenoverzicht lees je hoeveel pensioen jij en je eventuele nabestaanden van ons te goed hebben. Je kunt ook inloggen op Mijn Pensioencijfers voor een overzicht van je pensioen bij ons fonds.

Wat kun je doen?

Als je uit dienst gaat, ontvang je een brief met informatie over de beëindiging van je deelname aan ons fonds. Hierin zit onder meer een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd bij ons en een keuzeformulier:

  • Wil je bijvoorbeeld ouderdomspensioen inruilen voor extra partnerpensioen? Dan kun je dat aangeven met dit keuzeformulier.
  • Wil je je pensioenopbouw vrijwillig voortzetten? Kijk verderop op deze pagina. Geef dit binnen 9 maanden aan ons door.

Afkoop van pensioen

Het is mogelijk dat je maar kort pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Als je pensioen onder een wettelijke grens ligt, kan het fonds na twee jaar besluiten om je pensioen in één keer uit te betalen. Dat heet ook wel afkoop van pensioen. Je krijgt dan een brief van ons fonds en een afkoopsom uitgekeerd. Dan is er later geen pensioenuitkering voor je bij ons fonds. De wettelijke grens vind je bij de kerncijfers.

Je vindt een nieuwe baan

Wat is er geregeld?

Als je een nieuwe baan vindt, ga je waarschijnlijk ook weer pensioen opbouwen. Als je een baan vindt bij een werkgever die ook is aangesloten bij ons fonds, dan hoef je niets te doen. Dan gaat je pensioenopbouw bij ons fonds gewoon door.

Wat kun je doen?

Vind je een baan buiten de bedrijfstak? Dan kun je het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd, meenemen naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar. Dat heet waardeoverdracht. Vraag dit zo snel mogelijk aan nadat je bij je nieuwe werkgever bent begonnen. Je moet deze aanvraag indienen bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.

Je moet zelf bepalen of het in jouw situatie verstandig is om je pensioen mee te nemen of niet. Daarbij kan de Pensioenvergelijker je helpen. Met de Pensioenvergelijker kun je je nieuwe pensioenregeling en die van ons pensioenfonds met elkaar vergelijken. Download de Pensioenvergelijker en vul de kolom over je nieuwe pensioenregeling in (de kolom over je pensioenregeling bij ons fonds is al voor je ingevuld).

De financiële positie van ons én van je nieuwe pensioenfonds moet goed zijn, anders is waardeoverdracht tijdelijk niet mogelijk.

Afkoop van pensioen

Het is mogelijk dat je maar kort pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Als je pensioen onder de wettelijke grens ligt (€ 474,11 in 2018) én je vraagt geen waardeoverdracht aan, dan kan het fonds na twee jaar besluiten om je pensioen in één keer uit te betalen. Dat heet ook wel afkoop van pensioen. Je krijgt dan een brief van ons fonds en een afkoopsom uitgekeerd. Dan is er later geen pensioenuitkering voor je bij ons fonds. Afkoop kun je ook zelf aanvragen bij ons fonds.

Je begint een eigen bedrijf

Wat is er geregeld?

Als je je eigen bedrijf start, regel je vanaf nu zelf je pensioen. Je kunt het pensioen dat je bij ons hebt opgebouwd niet meenemen.
Je kunt wel (tijdelijk) pensioen blijven opbouwen bij ons fonds. Dit heet vrijwillig voortgezet pensioen. Dat kan onder bepaalde voorwaarden voor maximaal 3 jaar. Je blijft dan pensioen opbouwen in je huidige pensioenregeling, maar je betaalt de totale pensioenpremie. Dus het deel van de werknemer en het deel van de werkgever. De premie kun je aftrekken van de belasting.