Soorten pensioen

Pensioen bij arbeidsongeschiktheid

Als je arbeidsongeschikt raakt, kan dit gevolgen hebben voor je pensioen.

Pensioen voor later

Als je tijdens je dienstverband 2 jaar aaneengesloten ziek bent en er aansluitend vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschikt een WAO/WIA-uitkering wordt toegekend, gaat de opbouw van je pensioen (gedeeltelijk) door. Je hoeft hiervoor geen premie meer te betalen. Daarom wordt dit ook wel een premievrij pensioen genoemd.

Hoeveel pensioen je premievrij opbouwt, hangt af van de mate waarin je arbeidsongeschikt bent. Ook hangt het ervan af of je een WAO-uitkering of WIA-uitkering ontvangt.

Het UWV bepaalt de mate van arbeidsongeschiktheid en drukt dat uit in een arbeidsongeschiktheidspercentage.

Ben je minder dan 35% arbeidsongeschikt? Of heb je een WAO-uitkering en ben je minder dan 25% arbeidsongeschikt geraakt? Dan is er bij ons fonds geen premievrije voortzetting van je pensioenopbouw. Voor het gedeelte dat je nog werkt bij je werkgever blijf je wel pensioen opbouwen. Voor dat deel betaal je pensioenpremie.

Hoeveel pensioen?

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor je is bij ons fonds.

Andere soorten pensioen

Voor jou Voor je (ex-)partner Voor je kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ouderdomspensioen na echtscheiding Bijzonder partnerpensioen  
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Ouderdomspensioen na echtscheiding  
Excedentpensioen Anw-pensioen