Verandert je situatie?

Minder werken en verlof

Ga je (tijdelijk) minder werken of neem je verlof op? Dan heeft dit mogelijk gevolgen voor je pensioen. Want doordat je minder werkt, ontvang je in de meeste gevallen minder salaris en bouw je minder pensioen op.
Voor je pensioen is het belangrijk op wat voor manier je (tijdelijk) minder gaat werken of welk verlof je opneemt. Wat er is geregeld, hangt voor een deel ook af van wat je werkgever heeft afgesproken en wat er in de cao staat:

  1. Zwangerschapsverlof
  2. Aanvullend geboorteverlof
  3. Onbetaald verlof
  4. Betaald verlof
  5. In deeltijd werken
  6. In deeltijd met pensioen

1. Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Je stopt tijdelijk met werken, omdat je gaat bevallen. Tijdens dit verlof ontvang je elke maand salaris, zoals je dat gewend bent. Het zwangerschaps- en bevallingsverlof heeft geen invloed op je pensioen: je pensioenopbouw gaat automatisch door tijdens dit verlof.

Wat moet je doen?

Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

2. Aanvullend geboorteverlof

Bij de geboorte van een kind kan nu ook de partner extra verlof opnemen. Het gaat om vijf weken aanvullend geboorteverlof. Tijdens dit geboorteverlof betaalt UWV 70% van je salaris (tot een bepaald maximum). Omdat je een tijd niet of minder werkt, bouw je in die tijd geen of minder pensioen op. Wil je dit niet? Geef dan aan je werkgever door dat je wilt dat je pensioenopbouw wél doorgaat. Je betaalt hiervoor dan wel meer pensioenpremie (jouw deel én dat van je werkgever).

3. Onbetaald verlof opnemen

Je neemt onbetaald verlof op. Je blijft in dienst bij je werkgever en gaat na je verlof ook weer aan de slag bij dezelfde werkgever. Dit heeft gevolgen voor je pensioen. De opbouw van je pensioen wordt:

  • tijdelijk minder als je in deeltijd werkt of
  • opgeschort voor de periode dat je tijdelijk helemaal stopt met werken. Het pensioen dat je tot dat moment hebt opgebouwd, blijft bij ons pensioenfonds staan. Zodra je weer gaat werken, bouw je weer pensioen op.

Of de pensioenbouw gaat door omdat je de premie wel blijft betalen. Dit moet je aangeven bij je werkgever. De pensioenopbouw gaat dan door alsof je nog aan het werk bent.

Gevolgen voor het partner- en wezenpensioen

Mocht je komen te overlijden tijdens je onbetaald verlof, dan is er de eerste 18 maanden een inkomen geregeld voor je eventuele nabestaanden:

Het maakt daarbij niet uit welk soort onbetaald verlof je hebt opgenomen (bijvoorbeeld: levensloop, ouderschapsverlof, studieverlof, zorgverlof) of wanneer dat dit verlof is ingegaan. Tijdens dit verlof is er ook een regeling voor als je arbeidsongeschikt wordt.

Wat moet je doen?

Maak afspraken met je leidinggevende als je onbetaald verlof wilt opnemen. Je werkgever geeft dit door aan het pensioenfonds.

4. Betaald verlof opnemen

Het opnemen van betaald verlof (vakantiedagen), heeft geen invloed op je pensioen. Je pensioenopbouw gaat tijdens je betaald verlof automatisch door.

Wat moet je doen?

Je hoeft hiervoor niets te doen

5. In deeltijd werken

Kies je ervoor om (meer) in deeltijd te gaan werken? Dan bouw je ook minder pensioen op. Dit geldt voor je ouderdomspensioen, maar ook voor het partnerpensioen en wezenpensioen.

Wat moet je doen?

Maak eerst afspraken met je werkgever als je (meer) in deeltijd wilt gaan werken, zodat je arbeidsovereenkomst aangepast kan worden. Je werkgever geeft de wijziging in je arbeidsovereenkomst automatisch door aan ons fonds. Je hoeft hier zelf niets voor te doen.

6. In deeltijd met pensioen

Wil je langzaam afbouwen naar je pensioen toe? Dat kan. Je kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Je moet nog wel in dienst zijn bij je werkgever.

Wat kun je verder doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen je hebt opgebouwd. In de Pensioenschets kun je kijken of dat voldoende is.