Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wil je langzaam afbouwen naar je pensioen toe? Dat kan. Je kunt ervoor kiezen om met deeltijdpensioen te gaan. Dat kan op zijn vroegst vijf jaar voor je AOW-datum.

Hoe werkt deeltijdpensioen?

Je gaat minder werken en daarnaast al gedeeltelijk pensioen ontvangen van ons fonds. Als je fulltime werkt, kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om voor 80% te blijven werken en voor 20% al met pensioen te gaan. Een deeltijdpensioen dat is ingegaan kan nog 1x aangepast (alleen verhoogd) worden voordat het ouderdomspensioen volledig ingaat. Bijvoorbeeld als je voor je volledige pensionering verder wilt afbouwen naar 60% werken en voor 40% met deeltijdpensioen.

Gevolgen voor je pensioen

Het AOW-pensioen van de overheid gaat op een ander moment in dan het ouderdomspensioen dat je van ons ontvangt. De datum waarop de AOW van de overheid ingaat, vind je op de website van de SVBOnze pensioenregeling gaat nu uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit is een soort rekenleeftijd. Daarop is de hoogte van je pensioen berekend dat je in Mijn Pensioencijfers en op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet. Als je pensioen voor een deel ingaat voor de pensioenrichtleeftijd, dan is je pensioen lager. Dat komt doordat:

  • je minder pensioen opbouwt, doordat je deels eerder stopt met werken dan de pensioenrichtleeftijd
  • je naar verwachting langer gebruik maakt van je pensioen, doordat de uitkering voor een deel eerder begint

Dit geldt ook voor de hoogte van het partnerpensioen en wezenpensioen. Ook dat gaat omlaag.

Verder ontvang je nog geen AOW-pensioen van de overheid. Dit mes snijdt aan twee kanten:

  1. je ontvangt nog geen AOW-pensioen. Hierdoor is je totale pensioeninkomen lager
  2. je moet nog (AOW-) premies betalen. Deze premies worden afgetrokken van je pensioen. Daardoor houd je – tot je AOW-leeftijd - netto minder over van het pensioen van ons fonds

Combineren met andere keuzes

Je kunt deeltijdpensioen combineren met:

Wat moet je doen?

Wil je in deeltijd met pensioen gaan? Overleg met je werkgever, omdat je arbeidscontract hierop moet worden aangepast.
Als je afspraken hebt gemaakt over deze aanpassing, laat ons vervolgens vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand van te voren weten wanneer je met pensioen wilt gaan via Mijn Pensioenplan. Je vindt Mijn Pensioenplan bij Mijn Pensioencijfers.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Laat Mijn Pensioenplan berekenen wat deeltijdpensioen betekent voor de hoogte van jouw pensioen. Check met de Pensioenschets of je pensioen voldoende is om je plannen uit te voeren.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: