Verandert je situatie?

Met pensioen

Je stopt met werken en gaat met pensioen. Jij en je werkgever betalen geen pensioenpremie meer en je bouwt geen pensioen meer op.

Wat is er geregeld?

  • je ontvangt elke maand ouderdomspensioen van ons fonds
  • je ontvangt elke maand AOW-pensioen van de overheid vanaf je AOW-leeftijd

Wanneer je zelf privé voor extra pensioen hebt geregeld, dan ontvang je wellicht ook een uitkering via de instantie (bank of verzekeraar) waar je dit geregeld hebt.

Wat betekent dit voor je partner- en wezenpensioen?

Ben je voordat je met pensioen ging:

  • getrouwd
  • een geregistreerd partnerschap aangegaan, of
  • gaan samenwonen en is je partner bij ons aangemeld?

Dan heeft je partner recht op partnerpensioen van ons fonds als je overlijdt.

Ga je na je pensionering (opnieuw) samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan? Dan heeft je (nieuwe) partner geen recht op partnerpensioen na je overlijden.

Wat kun je doen?

Voor je partner

Woon je samen? Woon je in het buitenland? Of ben je in het buitenland getrouwd? Dan is je partner niet automatisch bij ons bekend. Log in bij Mijn Pensioencijfers en controleer de gegevens van je partner die in onze administratie is opgenomen. Staat hier de verkeerde partner? Of is er geen partner bekend? Meld je partner aan voordat je pensioen ingaat. Dat kun je doen met het formulier dat je in Mijn Pensioencijfers vindt.

Is er niet genoeg partnerpensioen? Op je pensioendatum kun je ervoor kiezen om een stukje ouderdomspensioen in te ruilen voor extra partnerpensioen voor je partner.

Keuze stabiel of variabel pensioen

Mogelijk heb je een pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling. Op je pensioendatum vragen we je om te kiezen of je dit pensioenkapitaal wilt ontvangen bij je ouderdomspensioen of dat je het pensioenkapitaal wilt onderbrengen bij een andere instantie.

Afkoop van pensioen

Het is mogelijk dat je maar kort pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Als je pensioen lager is dan wettelijke grens van € 592,51 (2024) bieden we je op pensioendatum aan om je pensioen in één keer uit te betalen. Dat heet ook wel afkoop van pensioen. Je krijgt dan een brief van ons fonds. Op basis daarvan kan je beslissen om een afkoopsom uitgekeerd te krijgen. Dan is er geen pensioenuitkering meer voor je bij ons fonds. Je kunt er ook voor kiezen om je pensioen in maandelijkse bedragen te laten uitbetalen.

Wat is voor jou voordelig?

Het hoeft voor jou niet voordelig te zijn om je pensioen in één bedrag uit te laten betalen. Het kan zijn dat je hierdoor andere inkomsten misloopt. Ontvang je bijvoorbeeld een toeslag van de Belastingdienst, dan kan deze verlaagd worden. Wij raden je aan dit na te vragen bij de instantie die aan jou de toeslag betaalt. Wij weten dat niet.

Hoeveel pensioen krijg je?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel pensioen er voor je is. Pensioen dat je mogelijk hebt opgebouwd in de excedentregeling wordt automatisch toegevoegd aan het pensioen in je pensioenregeling.
Voor meer informatie over (de uitkering van) je pensioen kun je op deze website terecht in het deel met informatie voor gepensioneerden.