Pensioen op maat

Pensioenkapitaal omzetten in een variabel pensioen

Heb je pensioenkapitaal opgebouwd in de excedentregeling van ons fonds? Dan kun je kiezen wat voor pensioenuitkering je wilt:  een stabiel of een variabel pensioen. Deze keuze geldt alleen voor het pensioen dat je hebt opgebouwd in de excedentregeling.

Wat is een stabiel pensioen en wat een variabel pensioen?

1. Stabiel pensioen

Bij een stabiel pensioen weet je op pensioendatum ongeveer welk bedrag je maandelijks ontvangt voor de rest van je leven. Het bedrag kan alleen hoger worden als we je pensioen kunnen laten meestijgen met de prijzen. Of dat lukt, hangt af van onze financiële positie. Het bedrag kan alleen lager worden als we je pensioen moeten verlagen omdat onze financiële positie slecht is. Een stabiel pensioen levert naar verwachting een lager pensioen op dan een variabel pensioen.

Bij ons fonds is een stabiel pensioen geregeld. Als je geen keuze maakt, gaan wij ervan uit dat je kiest voor een stabiel pensioen. Dit pensioen wordt op je pensioendatum omgezet in een pensioenuitkering en opgeteld bij het pensioen dat je ook opbouwt in onze pensioenregeling tot het maximum salaris.

2. Variabel pensioen

Bij een variabel pensioen staat het bedrag dat je krijgt op pensioendatum niet vast, omdat met je pensioenkapitaal nog wordt belegd. Gaan de beleggingen goed, dan stijgt je pensioen. Je pensioen kan meer stijgen dan de stijging van de prijzen. Maar je pensioen kan ook lager uitvallen als de beleggingen tegenvallen. Je weet dus niet van tevoren hoeveel pensioen je de rest van je leven krijgt. Een variabel pensioen levert naar verwachting een hoger pensioen op dan een stabiel pensioen.

Wil je liever een variabel pensioen? Dan kun je daarvoor enkele maanden voor je pensioendatum terecht bij een verzekeraar. Met het pensioenkapitaal dat je bij ons hebt opgebouwd, koop je dan bij een verzekeraar een variabel pensioen in. Dat is je ‘shoprecht’. Je ontvangt dan van ons alleen het pensioen dat je opbouwt in onze pensioenregeling tot het maximum salaris. Je ontvangt dan geen pensioen meer van ons vanuit de excedentregeling.

Vergelijken stabiel en variabel pensioen

Klik hier om de mogelijke ontwikkeling van een stabiel pensioen over een periode van 20 jaar te vergelijken met de mogelijke ontwikkeling van een variabel pensioen. Dit voorbeeld is gebaseerd op een pensioenkapitaal van € 50.600. Meer informatie over een stabiel en een variabel pensioen vind je in deze bijlage.

Wat moet je doen?

In het jaar dat je 55 wordt, sorteer je voor op je definitieve keuze. Je ontvangt van ons een brief met informatie. Je kunt dan een voorlopige keuze maken tussen een stabiel en een variabel pensioen. Deze keuze kun je elk jaar aanpassen. Dit moet je doorgeven voor 1 november.

Enkele maanden voor je pensioenleeftijd moet je een definitieve keuze maken. Daarover ontvang je automatisch een brief van ons fonds met daarin een berekening van je pensioenkapitaal en de uitkering die je kunt verwachten voor een stabiel pensioen. Daarbij zit ook een keuzeformulier waarop je je keuzes kenbaar maakt om je pensioen op maat te maken.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk hoeveel pensioenkapitaal je bij ons fonds hebt opgebouwd. Je logt in met je Digid. 

Wat kun je verder doen?

Twijfel je over welke keuze je moet maken? Ons pensioenfonds kan en mag je daarover niet adviseren. Een onafhankelijk financieel adviseur kan dat wel. Let op: hier kunnen kosten aan verbonden zijn.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling:

  • pensioenkapitaal omzetten in een variabel pensioen