Voor de opbouw van je pensioen betalen jij en je werkgever pensioenpremie aan ons fonds. De totale pensioenpremie is vastgesteld op 27,6% (in 2023). Jij betaalt hiervan 7,96%, je werkgever 19,64% (zie ook de kerncijfers). Om je een beeld te geven van hoe de premie berekend wordt, kun je dit rekenvoorbeeld bekijken.

Hoe betaal je?

Je bijdrage aan je pensioenopbouw houdt je werkgever automatisch in op je bruto maandsalaris. Op je loonstrook zie je precies hoeveel je betaalt. Je werkgever maakt jouw bijdrage samen met zijn bijdrage over aan ons fonds.

Ben je arbeidsongeschikt?

Als je niet meer kunt werken omdat je (volledig) arbeidsongeschikt bent geraakt tijdens je dienstverband, dan bouw je toch (gedeeltelijk) pensioen op bij ons fonds. Hiervoor hoef je (gedeeltelijk) geen premie te betalen.

Ben je jonger dan 21 jaar?

Jongeren hoeven geen pensioenpremie te betalen. Je begint namelijk pas met het opbouwen van pensioen bij ons fonds als je 21 wordt.