Je nieuwe oude dag komt eraan!

Er komen nieuwe regels voor je pensioen. Niet alleen bij ons fonds, maar in heel Nederland. Op deze pagina lees je wat er met je pensioen bij ons fonds gaat gebeuren. Want er gaan dus dingen veranderen, voor iedereen. Daarom noemen we dit je nieuwe oude dag. Nieuw? Zeker. Maar er blijft ook veel hetzelfde.

Wil je weten wat er de komende tijd gaat gebeuren? Bekijk dan de tijdlijn. Of de filmpjes op onsnieuwepensioen.nl

Ons nieuwe pensioen

Onsnieuwepensioen.nl is een initiatief van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Op de website vind je handige informatie over alle nieuwe regels. 
Bekijk ook de video's van onsnieuwepensioen.nl waarin wordt uitgelegd wat er verandert en waarom.

Wat is pensioen?

Wat verandert er?

Waarom?

Wat verandert er niet?

  • Je blijft als werknemer in de levensmiddelenbranche pensioen opbouwen bij ons fonds, via je werkgever. Ga je in een andere sector werken? Dan ga je pensioen opbouwen bij een ander fonds.
  • Je pensioen blijft een aanvulling op je AOW.
  • Je krijgt je pensioen zolang je leeft.
  • Je blijft pensioen opbouwen als je door arbeidsongeschiktheid niet meer kunt werken. Je betaalt dan geen premie meer voor je pensioen. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent, blijf je voor dat deel pensioen opbouwen. Je betaalt dan minder premie voor je pensioen.
  • Je nabestaanden (partner en kinderen) krijgen een pensioen als je overlijdt en bij ons fonds pensioen opbouwt.

Wat is er nieuw aan?

  • Je krijgt een nieuwe pensioenregeling. Je gaat op een andere manier pensioen opbouwen. Of eigenlijk: pensioenkapitaal opbouwen. De premie die jij en je werkgever voor je pensioen betalen gaat waarschijnlijk al vanaf 1 januari 2025 in je persoonlijke pensioenpot. Het pensioen dat je al hebt opgebouwd gaat waarschijnlijk ook in die pot. Dat is het begin van je pensioenkapitaal. Met het geld in je persoonlijke pensioenpot gaan we beleggen.
  • Je ziet straks beter hoeveel jij en je werkgever in jouw pensioenpot stoppen. Maar ook hoe je kapitaal groeit. Je kunt je pensioen op de voet volgen. Je pensioen wordt dus transparanter.
  • Je pensioen gaat nog meer meebewegen met de economie. Dat gebeurt in je huidige pensioenregeling dus ook al. Want ook nu belegt ons fonds met je pensioenpremies. Maar de invloed van de economie is straks beter te zien. Je weet straks dus precies hoe het met jouw eigen pensioenpot gaat. In goede economische tijden zal je pensioenpot (snel) stijgen. Het kan tijdelijk ook economisch minder gaan. Dan stijgt je pensioenpot minder snel. Als het heel slecht gaat, kan je pensioenpot zelfs (tijdelijk) minder waard worden. Maar het blijft jouw eigen pensioenpot. Je pensioen wordt dus persoonlijker.
  • Je pensioenuitkering is hierdoor niet meer elk jaar even hoog. In goede economische tijden zal je pensioen hoger zijn dan in mindere tijden. Het doel van ons fonds is die schommelingen in hoogte zo klein mogelijk te houden.
  • Je nabestaanden (partner en kinderen) krijgen géén pensioen van ons fonds als je overlijdt en bij een ander fonds pensioen opbouwt. Je nabestaanden krijgen dan een pensioen van je nieuwe fonds.

Meer weten? Bekijk de filmpjes op onsnieuwepensioen.nl

Hoe gaat het verder?

De regering diende het wetsvoorstel (‘Wet toekomst pensioenen’) op 30 maart 2022 in bij de Tweede Kamer. Daar is de wet momenteel nog in behandeling. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten dit voorstel namelijk goedkeuren, zodat de wet kan worden veranderd. De regering wil de nieuwe pensioenregels op 1 juli 2023 invoeren. Inmiddels overlegt ons fonds al met onze sociale partners (vakbonden en werkgevers) om onze pensioenregeling aan te passen. Dat moet uiterlijk op 1 januari 2027 klaar zijn. Maar het bestuur van ons fonds en de sociale partners willen al op 1 januari 2025 overstappen op de nieuwe pensioenregeling. Dat is ons doel.

Vóórdat we kunnen overstappen moeten er nog veel belangrijke keuzes worden gemaakt. Daar zijn verschillende partijen bij betrokken: het bestuur, onze sociale partners, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan. Het voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel gaat in goed overleg tussen deze partijen. Zo zetten we ons samen in om tot een goede pensioenregeling te komen. Je nieuwe oude dag!

Bekijk de tijdlijn

In 2019 werd het pensioenakkoord gesloten, de basis voor het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenakkoord is in 2020 verder uitgewerkt in een wetsvoorstel. Dit wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het wetsvoorstel en het advies van de Raad van State zijn op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarna gaat het wetsvoorstel nog naar de Eerste Kamer. Beide Kamers moeten het voorstel eerst goedkeuren. In de tijdlijn hieronder zie je wat er al is gebeurd, waar we nu staan en wat er nog moet gebeuren. De tijdlijn is onder voorbehoud en kan nog veranderen.