Over ons

Klachten en geschillen

Ons fonds voert de pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over:

  • de manier waarop je bent behandeld of geïnformeerd (klacht)
  • de manier waarop het pensioenreglement wordt toegepast (geschil)

1. Een klacht of geschil indienen

Wanneer je een klacht of geschil hebt, dan kun je:

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, heeft onze administratie je klantnummer en telefoonnummer nodig. Je klantnummer vind je op de brieven die je van ons fonds ontvangt.

2. Wat gebeurt er met je klacht of geschil?

Je ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging op je klacht of geschil. Klachten worden in principe binnen tien werkdagen afgehandeld. Als dat niet zo is, ontvang je van ons bericht. Hierin staat wanneer wij denken je klacht te kunnen afhandelen.

3. Als je het er niet mee eens bent

Ben je het niet eens met het besluit op een klacht? Dan kun je binnen 14 dagen bezwaar indienen bij het bestuur. Het bestuur krijgt advies van de klachten- en geschillencommissie en neemt een besluit.

Ben je het niet eens met het besluit op een geschil? Dan kun je bezwaar indienen bij de Geschillencommissie. Stuur je bezwaar binnen twee maanden na ontvangst van de reactie op naar de geschillencommissie. Schrijf een brief naar het adres van ons fonds t.a.v. de geschillencommissie. Je ontvangt dan binnen een week een ontvangstbevestiging.

4. Wat doet de geschillencommissie?

De Geschillencommissie verdiept zich in het geschil, bijvoorbeeld door te informeren naar de standpunten van beide partijen. Je kunt je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Daarna brengt de geschillencommissie advies uit aan het bestuur. Het bestuur neemt in een bestuursvergadering een beslissing. Daarna ontvang je een brief waarin de beslissing wordt uitgelegd.

5. Bij afwijzing: de ombudsman of de kantonrechter

Wanneer je het niet eens bent met het besluit (klacht of geschil), dan kun je terecht bij de Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instantie die uitvoering van de pensioenregelingen onder de loep legt als er problemen zijn. Je kunt pas een beroep op de ombudsman doen als je onze klachtenregeling helemaal hebt doorlopen.

Het adres van de Ombudsman Pensioenen is:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070 – 349 96 20

Je kunt ook direct naar de kantonrechter stappen als je het niet eens bent met het besluit. Werkgevers kunnen geen beroep doen op de Ombudsman Pensioenen.

Meer informatie

Meer informatie lees je in het Reglement van de klachten- en geschillencommissie en in het Pensioenreglement. Beide documenten staan op de pagina Documenten.