Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Wat is een Uniform pensioenoverzicht?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat u aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor uzelf en voor uw eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Hebt u een partner, dan kunt u gemakkelijk uw pensioenoverzicht met dat van uw partner vergelijken. En u kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het pensioenoverzicht ziet u wat u tot januari dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Wijzigingen per 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar.

  Verder vindt u de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van u en eventueel uw partner
  • informatie over het door u opgebouwde pensioen
  • informatie over het te bereiken pensioen
  • een toelichting op het pensioenoverzicht
 • Je bent gescheiden, maar ziet je gehuwde naam nog op het pensioenoverzicht. Moet je iets doen?

  Dat hangt ervan af. Woon je in Nederland? Dan hoef je niets te doen. Als je scheiding bij de gemeente bekend is, dan krijgen wij automatisch door dat je bent gescheiden. In het pensioenoverzicht van volgend jaar moet de juiste naam opgenomen zijn.

  Woon je in het buitenland? Dan krijgen we deze informatie niet automatisch door. Stuur ons een e-mail met daarin de juiste naam. Je ontvangt van ons een bevestiging. In het pensioenoverzicht van volgend jaar moet de juiste naam opgenomen zijn. 

 • Je wilt pensioen afkopen, kan dat?

  Als je een pensioen afkoopt, wordt het bedrag in één keer aan je uitgekeerd. Je ontvangt dan later geen maandelijkse pensioenuitkering van ons fonds. Als jouw pensioen in de toekomst voor afkoop in aanmerking komt, nemen wij automatisch contact met je op. Een klein pensioen onder het grensbedrag (Zie kerncijfers) wordt automatisch overgedragen aan je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van het geschatte pensioen:

  • hoeveel AOW-pensioen je ontvangt van de overheid vanaf je AOW-datum
  • hoeveel pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt.

 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt jouw persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl .

 • Kun je de informatie vertrouwen?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en -verzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Heb je veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kun je een waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Zo kun je je pensioen bij één organisatie onderbrengen.

 • Kan je partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Je kunt samen met je partner inloggen.

Bekijk alle vragen

Pensioenplanner (nog niet beschikbaar)

 • Wat is de pensioenplanner?

  De Pensioenplanner bevat de belangrijkste gegevens over je pensioen bij ons. Je doorloopt de planner in vier stappen. Onder stap 2 vind je een overzicht van het pensioen dat je hebt opgebouwd en het pensioen dat je ontvangt als je met pensioen gaat. Omdat de pensioenregeling flexibiliteit biedt kun je onder stap 4 verschillende keuzes aangeven om te zien welke gevolgen die keuzes hebben op de hoogte van je pensioen

 • Wie kan de pensioenplanner raadplegen?

  Iedereen die pensioen opbouwt bij ons. Ben je een nieuwe deelnemer, dan ontvang je vanzelf bericht zodra je gegevens ingevoerd zijn in de Pensioenplanner. Oud-werknemers en gepensioneerden kunnen de Pensioenplanner niet (meer) raadplegen.

 • Hoe log je in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met je DigiD.

 • Hoe kan ik bepalen of ik genoeg pensioen heb?

  Tel alle uitkeringen bij elkaar op die je ontvangt als je met pensioen bent. Dus: je AOW-pensioen plus het pensioen van je werkgever(s) plus pensioen dat je misschien zelf extra hebt geregeld. Als je met je DigiD inlogt in www.mijnpensioenoverzicht.nl . wordt dit automatisch voor je gedaan voor wat betreft het AOW-pensioen en het pensioen dat je via je werk opbouwt. Vergelijk de uitkomst met je laatste salaris en de uitgaven, die je later verwacht te zullen hebben.
  Is dit bedrag voldoende? Jij bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Maar de Pensioenschets kan je daarbij helpen. De Pensioenschets vind je ook in Mijn Pensioencijfers. In een paar minuten stel je je toekomstige huishoudboekje samen. Daarmee kun je inschatten of je pensioen straks voldoende is.

 • Hoeveel ontvang je netto?

  Je vindt in de Pensioenplanner een schatting van het netto bedrag dat je straks ontvangt aan pensioen van ons en aan AOW-pensioen van de overheid. Ze zijn gebaseerd op de Nederlandse belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat je op eigen initiatief hebt geregeld bij een bank of verzekeraar, is niet in deze berekening opgenomen.

Bekijk alle vragen

Wijzigingen regeling 1 januari 2019

 • Wat is er gewijzigd per 1 januari 2019?

  Je pensioen gaat niet omhoog per 1 januari 2019
  Lees hierover meer bij ‘Waarom gaan de pensioenen nu en de komende jaren niet omhoog?

  Je bouwt iets minder pensioen op
  De opbouw van je pensioen gaat omlaag. Dat betekent dat je minder pensioen opbouwt voor later (als je salaris niet wijzigt). (Lees hier meer over de som van je pensioen). Het gaat om het pensioen voor jezelf (ouderdomspensioen) en het pensioen dat je opbouwt voor je partner als je komt te overlijden (partnerpensioen).

  • Het opbouwpercentage voor je ouderdomspensioen daalt van 1,875% naar 1,768%.
  • Het opbouwpercentage voor het partnerpensioen daalt van 1,313% naar 1,238%.

  De franchise blijft gelijk
  Normaal gesproken stijgt deze elk jaar een beetje. Deze blijft in 2019 gelijk aan 2018 (€ 15.035).

  Jij en je werkgever gaan meer pensioenpremie betalen
  Je gaat meer pensioenpremie betalen. Dat zie je vanaf januari terug op je loonstrook. De premie gaat omhoog van 20% naar 20,6%. De verdeling tussen het deel wat jij betaalt en het deel dat je werkgever betaalt, blijft gelijk. Dus procentueel gaan jullie allebei evenveel meer betalen. Hoe dichter je bij je pensioen staat, hoe kleiner het effect is van deze wijziging.

  Uitzondering hierop zijn de werknemers die tot eind 2016 pensioen opbouwden bij het Coop Pensioenfonds. Ook hun premie gaat omhoog, maar voor hen geldt een andere verdeling.

  BPFL (excl voormalig Coop)

  2018

  2019

  Premie

  (% PG)

  Deel

  Premie

  (% PG)

  Deel
  Totaal 20,00% 100,00% 20,60% 100,00%
  Werkgeverspremie (minimaal) 14,23% 71,16% 14,66% 71,16%
  Werknemerspremie (maximaal) 5,77% 28,84% 5,94% 28,84%
  BPFL (voormalig Coop)

  2018

  2019

  Premie

  (% PG)

  Deel

  Premie

  (% PG)

  Deel
  Totaal 20,00% 100,00% 20,60% 100,00%
  Werkgeverspremie (minimaal) 13,64% 68,20% 14,35% 69,66%
  Werknemerspremie (maximaal) 6,36% 31,80% 6,25% 30,34%
 • Wie heeft dit besloten?

  De sociale partners (cao-partijen) hebben besloten tot de volgende wijzigingen per 1 januari 2019:

  • Het opbouwpercentage gaat omlaag.
  • De franchise blijft gelijk aan de franchise 2018 (€ 15.035).
  • De premie gaat omhoog.

  Daarnaast heeft het bestuur besloten:

  De pensioenen worden per 1 januari 2019 niet verhoogd.

  Met het oog op de financiële positie verwachten we dat we ook de komende jaren de pensioenen niet kunnen verhogen. Lees meer over de verhoging van je pensioen voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden

 • Waarom wijzigt de regeling?

  De rente is laag. Daardoor zijn de pensioenen op dit moment extra duur. We moeten meer geld opzij zetten om voor iedereen een goed pensioen te regelen. De premie is niet voldoende om nieuwe pensioenopbouw van te betalen.

  Je kunt het een beetje vergelijken met een bankrekening. Stel je hebt over tien jaar € 10.000 nodig en je zet nu hiervoor een bedrag op een spaarrekening. Hoe groot moet dat startbedrag zijn? Dat hangt af van de rente:

  • Bij een hoge rente groeit je spaargeld sneller en kan het startbedrag lager zijn.
  • Bij een lage rente duurt het langer voordat je spaargeld wat meer wordt en is een hoger startbedrag nodig.

  Wij sparen niet, maar beleggen. Maar de lage rente heeft een zelfde effect op de verplichtingen van  ons pensioenfonds. Er moet genoeg geld zijn om alle toegezegde pensioenen uit te kunnen betalen. Nu, maar ook in de toekomst. Onze voorzitters geven meer uitleg in dit interview: “Een moeilijk besluit, voor jong en oud, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan.”

 • Heeft het fonds niet genoeg geld?

  Jawel, BPFL heeft nu wél voldoende geld om de pensioenen nu en in de toekomst te betalen. Er is geen extra geld voor verhoging van de pensioenen. En BPFL wil zoveel mogelijk voorkomen dat we het pensioen van jou en je collega’s moeten verlagen in 2021. Helemaal uitsluiten kunnen we het niet, maar de kans daarop is wel kleiner geworden. Lees meer hierover in het interview met onze voorzitters: “Een moeilijk besluit, voor jong en oud, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan.”

 • Gaat het fonds straks de pensioenen verlagen?

  Door deze maatregelen te nemen, is de kans op een verlaging eind 2021 afgenomen. Helemaal uitsluiten kunnen we dat niet. Veel hangt af van hoe onze financiële positie zich ontwikkeld in de komende jaren. Lees meer hierover in het interview met onze voorzitters: “Een moeilijk besluit, voor jong en oud, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan.”