Veelgestelde vragen

Antwoorden op veelgestelde vragen

Heb je een vraag over je pensioen of zaken rondom je pensioen? Bekijk onderstaande veelgestelde vragen om te ontdekken of je vraag al door ons beantwoord is. Staat je vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Bekijk alle vragen

Uniform Pensioenoverzicht

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet je daarmee?

  Vanaf 2020 staan er drie bedragen op je UPO (bruto per jaar).

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook drie bedragen. Dat zijn netto totaalbedragen van al je pensioen.

  Hoe groot is de kans dat je het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat je ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt je pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen bij ons fonds hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

  Hoe groot is de kans dat je het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook drie bedragen. Dat zijn netto totaalbedragen van al je pensioen.

 • Hoe weet je wat je straks netto ontvangt?

  Zes maanden voor je AOW-datum ontvang je van ons fonds een brief. Hierin staat de hoogte van je pensioen in bruto en netto bedragen. Wil je eerder een inschatting van wat het netto pensioen is? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze netto bedragen zijn een schatting op basis van de regels die nu gelden.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht zijn niet juist, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen tot en met het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven of zijn de gegevens niet juist? Neem dan contact op.

 • Waarom is de datum in dienst bij je werkgever anders dan op het pensioenoverzicht?

  De datum in dienst bij je huidige werkgever kan een andere datum zijn dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen. Dat kan komen door een fusie of bedrijfsovername, maar dit heeft geen invloed op je pensioenopbouw.

Bekijk alle vragen

Mijnpensioenoverzicht.nl

 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van het geschatte pensioen:

  • hoeveel AOW-pensioen je ontvangt van de overheid vanaf je AOW-datum
  • hoeveel pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Je ziet ook een inschatting van je pensioen als het mee-of tegenzit. Je ziet in welke richting je pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt.

 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt jouw persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl .

 • Kun je de informatie vertrouwen?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en -verzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Heb je veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kun je een waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Zo kun je je pensioen bij één organisatie onderbrengen.

 • Kan je partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met je partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. Je ziet dan een overzicht van je ouderdomspensioen voor jezelf en van je partnerpensioen voor je partner als je komt te overlijden.
  Het pensioen voor jezelf zie je in drie bedragen, zodat je ziet wat er gebeurt met je pensioen als het mee- of tegenzit. Je ziet voor het partnerpensioen één bedrag.

Bekijk alle vragen

Mijn Pensioenplan

 • Wat is Mijn Pensioenplan?

  Mijn Pensioenplan bevat de belangrijkste gegevens over uw pensioen bij ons. Bij pensionering heb je een aantal keuzes. Natuurlijk op welke leeftijd je met pensioen wilt. Maar ook hoeveel pensioen je na je overlijden voor je partner wilt. En wil je eerst meer pensioen en later minder? Met Mijn pensioenplan kan je direct de gevolgen bekijken van deze keuzes in een Pensioenplan. Probeer gerust een paar verschillende pensioenplannen te maken en met elkaar te vergelijken. Wil je jouw keuze definitief doorgeven? Dat kan vanaf 6 maanden voor je pensionering door je definitieve pensioenplan te bevestigen.

 • Wie kan Mijn Pensioenplan raadplegen?

  Iedereen met een pensioen van ons fonds dat nog niet is ingegaan. Heb je een pensioen onder de wettelijke afkoopgrens dan heb je (nog) geen toegang tot Mijn Pensioenplan. Heb je ook een excedentpensioen? Dan zie je in Mijn Pensioenplan alleen het pensioen uit de basisregeling. Het opgebouwde kapitaal in de excedentregeling zit niet in Mijn Pensioenplan.

 • Hoe log je in?

  Ga naar Mijn Pensioencijfers en log in met je DigiD. Vervolgens vindt je Mijn Pensioenplan in het menu.

  Hoe log je in op Mijn Pensioencijfers?

  Heb je moeite met inloggen op Mijn Pensioencijfers? In deze korte video laat Merel zien hoe je inlogt op Mijn Pensioencijfers en wat je er allemaal kunt doen.

 • Hoe kan ik bepalen of ik genoeg pensioen heb?

  Tel alle uitkeringen bij elkaar op die je ontvangt als je met pensioen bent. Dus: je AOW-pensioen plus het pensioen van je werkgever(s) plus pensioen dat je misschien zelf extra hebt geregeld. Als je met je DigiD inlogt in www.mijnpensioenoverzicht.nl . wordt dit automatisch voor je gedaan voor wat betreft het AOW-pensioen en het pensioen dat je via je werk opbouwt. Vergelijk de uitkomst met je laatste salaris en de uitgaven, die je later verwacht te zullen hebben.
  Is dit bedrag voldoende? Jij bent de enige die daar een antwoord op kan geven! Maar de Pensioenschets kan je daarbij helpen. De Pensioenschets vind je ook in Mijn Pensioencijfers. In een paar minuten stel je je toekomstige huishoudboekje samen. Daarmee kun je inschatten of je pensioen straks voldoende is.

 • Hoeveel ontvang je netto?

  Je vindt in Mijn Pensioenplan een schatting van het netto bedrag dat je straks ontvangt aan pensioen van ons en aan AOW-pensioen van de overheid. Ze zijn gebaseerd op de Nederlandse belastingtarieven, zoals die nu bij ons bekend zijn. Extra pensioen dat je op eigen initiatief hebt geregeld bij een bank of verzekeraar, is niet in deze berekening opgenomen.

Bekijk alle vragen

Nieuwe pensioenstelsel: de belangrijkste wijzigingen van jouw pensioen bij ons fonds

 • Pensioen sneller omhoog én omlaag

  De hoogte van het pensioen is nu gekoppeld aan het salaris dat je gemiddeld verdiend hebt tijdens je loopbaan. Straks wordt de hoogte afhankelijk van het pensioenkapitaal dat je hebt gespaard tijdens je loopbaan. Hoeveel kapitaal je spaart, hangt af van hoeveel premie je betaalt en hoeveel ons fonds verdient met beleggen. Daardoor beweegt jouw pensioen meer mee met de economie en de financiële markten dan nu. Gaat het goed met de economie en verdienen we geld met beleggen? Dan gaat het pensioen sneller omhoog. Gaat het minder goed? Dan gaat het pensioen sneller omlaag. Dit geldt voor alle pensioenen van werknemers, oud-werknemers én gepensioneerden.

 • Kiezen uit een gezamenlijke of een eigen pensioenpot

  Er komen straks twee regelingen. Dat zijn allebei zogenaamde ‘premieregelingen’. Daarin staan geen afspraken over de hoogte van jouw pensioen, maar over het geld dat je werkgever en jij betalen (of betaald hebben) voor het pensioen.

  Welke regeling wij krijgen, is nu nog niet bekend. De vakbonden en werkgevers kiezen een van de twee varianten voor 1 januari 2025.

  1. Gezamenlijke pensioenpot
  Ofwel het ‘nieuwe contract’. We beleggen het pensioengeld samen in één gezamenlijke pensioenpot (het totale vermogen dat in Nederland gereserveerd is voor pensioen). Daaruit betalen we de pensioenen. We reserveren ook geld in een buffer. Daarmee vangen we financiële tegenvallers op, bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen. De vakbonden en werkgevers bepalen hoe we mee- en tegenvallers verdelen onder iedereen die bij ons fonds een pensioen heeft staan. Elk jaar berekenen we wat jouw deel van de gezamenlijke pensioenpot is. Zo maken we een inschatting van je pensioen straks. Die inschatting zal ieder jaar anders zijn.

  Hoe ziet de buffer eruit?
  Het fondsbestuur, vakbonden en werkgevers beslissen:
  - hoeveel we inleggen (maximaal 10% van de premie plus 10% van de winst met beleggen dat overblijft als de andere verplichten zijn verrekend);
  - wanneer we uitkeren uit de buffer
  - aan wie we uitkeren uit de buffer.

   

   

  2. Jouw  eigen pensioenpot
  Ofwel de ‘aangepaste verbeterde premieregeling’. Ook in deze variant beleggen wij de het pensioengeld. Maar je bouwt je pensioenkapitaal op in je eigen pensioenpot. We nemen meer risico met beleggen als je jong bent en nog ver van je pensioen afstaat. Zo neemt de kans op een hoger pensioen toe. Als je ouder wordt en dichter bij je pensioen komt, nemen we minder risico met beleggen. Daardoor verandert er niet veel meer aan jouw pensioen vlak voordat je met pensioen gaat. In deze variant is er standaard geen buffer. Het kan wel zijn dat er eentje komt, maar dat moet niet.

  Welke regeling het ook wordt, we hebben straks niet meer te maken met de rekenrente. Ook vervalt de dekkingsgraad als graadmeter voor hoe ons fonds er financieel voor staat.

 • Jongeren bouwen meer pensioen op

  In het nieuwe stelsel betaalt iedere werknemer dezelfde premie, ongeacht de leeftijd. Jongere werknemers gaan meer pensioen opbouwen voor de premie die ze betalen en oudere werknemers minder. De euro’s van jongere werknemers kunnen immers nog langer in waarde stijgen, want het duurt nog lang voordat hun pensioen ingaat.

  • Jongeren krijgen de kans om voldoende pensioen op te bouwen.
  • Ouderen gaan hier niets van merken, want zij hebben al voldoende opgebouwd.
  • Voor de veertigers en vijftigers is dit minder gunstig. Want zij hebben als jongere minder opgebouwd en gaan in de toekomst niet méér opbouwen. Het pensioenfonds moet hiermee rekening houden. Hoe dat gebeurt, wordt nog uitgewerkt.

  Deze manier van pensioen opbouwen past beter bij deze tijd: mensen werken nog zelden hun hele loopbaan bij één werkgever. Ze bouwen dus ook zelden bij één pensioenfonds pensioen op. Nu is het nog zo dat de diensttijd belangrijk is voor de hoogte van het pensioen. Hoe langer iemand bij een fonds opbouwt, des te meer recht op pensioen bouwt hij op. Straks bepaalt de ingelegde premie en de waarde van de beleggingen hoeveel pensioenkapitaal iemand heeft. En dus hoe hoog het pensioen wordt.

 • Nabestaandenpensioen voor alle fondsen hetzelfde

  Ook voor het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) zijn afspraken gemaakt. Nu zijn er nog grote verschillen tussen pensioenfondsen. Bij het ene pensioenfonds hebben nabestaanden van oud-werknemers wel nog recht op een uitkering bij overlijden, bij het andere pensioenfonds niet. Dat is verwarrend. Dit is nu voorgesteld voor alle fondsen:

  • Overlijd je na jouw pensioendatum? Dan krijgt je partner in principe een pensioen dat 70% is van het pensioen dat jij van ons ontving. Hierin wijzigt niets.
  • Overlijd je voor jouw pensioendatum? Dan krijgt je partner alleen een uitkering van het fonds waar je op dat moment pensioen opbouwt. De hoogte hangt af van je salaris. Als je een tijd geen werk hebt, houdt je partner ook recht op deze uitkering. Nu hangt de hoogte van de uitkering af van hoeveel pensioen je had kunnen opbouwen tot jouw pensioen. (Of, als je niet werkt, hoeveel pensioen je had opgebouwd.) Verder kun je ervoor kiezen om een stukje van jouw pensioen te gebruiken om een partnerpensioen voor je partner te regelen voor als je langere tijd niet werkt of een eigen bedrijf begint.
  • Ook het wezenpensioen voor kinderen verandert: alle kinderen krijgen het uitgekeerd tot hun 25ste. Nu is dat vaak tot hun 18e of 21ste en alleen langer (tot maximaal 30 jaar) onder voorwaarden, bijvoorbeeld als ze studeren. Ook gaat de uitkering voor kinderen van overleden deelnemers omhoog.
Bekijk alle vragen

Verlaging van de pensioenen

 • Verlagen: wat is dat precies?

  Mensen die van ons fonds een pensioen ontvangen krijgen vanaf 31 december 2021 minder pensioen. Het bedrag dat we elke maand op hun bankrekening storten gaat met 0,85% omlaag. Ze zien dat voor het eerst op hun bankafschrift van januari 2022.

  Voor werknemers en oud-werknemers (die na vertrek hun pensioen bij ons hebben laten staan) gaat het pensioen ook omlaag. Het opgebouwde pensioen tot en met 31 december 2020 verlagen we op 31 december 2021 ook met 0,85%. Daardoor hebben zij straks minder pensioen als zij met pensioen gaan.

  De uitkeringen van de pensioenen verlagen we niet met terugwerkende kracht. Je hoeft dus niet later eventueel teveel betaald pensioen terug te betalen.

  Hoe gaat het nu verder?

  De komende jaren moet de financiële positie van ons fonds verbeteren. Hiervoor hebben wij een herstelplan opgesteld. Dat moeten wij voorleggen aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). DNB gaat ons herstelplan beoordelen en geeft ons uiterlijk eind mei dit jaar een reactie. Daarna is de verlaging definitief en verwerken we deze in onze administratie. Je krijgt na de zomer van ons fonds persoonlijk bericht over wat de verlaging voor jou betekent.
  Met deze verlaging zijn we als fonds niet in één keer weer financieel gezond. De komende jaren is verder herstel van de dekkingsgraad nodig om te kunnen voorkomen dat we in de toekomst de pensioenen weer moeten verlagen.

  Wat kun jij doen?

  Op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van onze website kun je zien hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Deze cijfers worden elk kwartaal geactualiseerd. Het nieuwe pensioenbedrag na de verlaging kun je hier zien in het tweede kwartaal van 2022.

 • Hoeveel euro kost deze verlaging je aan pensioen? (voorbeeldberekening)

  Stel, je krijgt van ons fonds elke maand een pensioen van € 250 euro bruto per maand, naast de AOW die je van de overheid krijgt. Ons fonds verlaagt de pensioenen met 0,85%. Dan gaat je pensioen met (0,85% x € 250) € 2,12 bruto omlaag. Wat betreft de AOW: dit ontvang je van de overheid en wordt niet geraakt door de verlaging. Dus het is niet zo dat door de verlaging je totale inkomen met 0,85% omlaag gaat. (Ontvang je pensioen? Bekijk het rekenvoorbeeld met AOW)

  Voor werknemers en oud-werknemers (die na vertrek hun pensioen bij ons hebben laten staan) gaat het bedrag dat ze hebben opgebouwd omlaag. Dit zien ze op hun Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat ze in 2022 krijgen staan. Dat bedrag gaat met 0,85% omlaag. Werknemers bouwen ook nieuw pensioen op. Het pensioen dat na de verlaging ‘erbij geschreven’ wordt, gaat niet omlaag.

 • Waarom moet ons fonds pensioenen verlagen?

  De belangrijkste oorzaak is de extreem lage rente. Jij hebt daar zelf last van als je geld spaart op een spaarrekening. Lees hierover ook het interview met bestuurslid Daan Muusers. Pensioenfondsen moeten verplicht rekenen met een rekenrente. Die is vaak nóg lager dan jouw spaarrente. Bovendien moeten we het geld heel lang reserveren. Wij moeten nu al geld apart houden voor twintigers die pas over tientallen jaren met pensioen gaan. Dit staat in de wet en doen we om er zeker van te zijn dat er voor deze jongeren straks nog genoeg geld is voor de pensioenen. Door de lage rente moeten we hiervoor nu veel meer geld in kas hebben. En als je veel jonge deelnemers hebt, zoals ons fonds, is dat effect erg groot. En groter dan bij veel andere fondsen.
  Behalve de lage rente, heeft ook de coronacrisis geleid tot onrust op de financiële markten en impact gehad op de financiële positie van het fonds. We hebben er alles aan gedaan om de verlaging zo klein mogelijk te houden.