Pensioen meenemen

Stappenplan waardeoverdracht

Welke stappen worden gezet?

Wie? Doet wat?
Je oude pensioenfonds of verzekeraar Checkt nadat je uit dienst bent gegaan of je een klein pensioen hebt. Dat is een pensioen boven de €2, maar onder de wettelijke afkoopgrens. Als dat zo is, dan is de kans groot dat je pensioen automatisch wordt overgedragen aan ons fonds. Je oude fonds maakt het geld over aan het nieuwe fonds.
Jij Hoeft niets te doen
Je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar Stuurt je een brief dat je pensioen is ontvangen en opgenomen in de pensioenregeling.
   
Jij Kan bij een pensioen boven de wettelijke afkoopgrens zelf waardeoverdracht aanvragen bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Checkt of de financiële positie van je huidige en toekomstige pensioenfonds goed genoeg is (= dekkingsgraad hoger dan 100%).
Vraagt binnen 1 maand jouw pensioengegevens, de overdrachtswaarde en andere gegevens op bij je oude pensioenfonds of -verzekeraar.
Je oude pensioenfonds of verzekeraar Stuurt binnen 2 maanden de gevraagde gegevens terug naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Stuurt binnen 2 maanden een voorstel naar jou.
Jij Neemt op basis van dit voorstel binnen 2 maanden een besluit om de waardeoverdracht door te zetten (of niet) en geeft je besluit door aan je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Vraagt je oude pensioenfonds (als je akkoord bent) direct om de waarde van je pensioen over te dragen.
Je oude pensioenfonds of verzekeraar Maakt zo zo snel mogelijk de waarde van je pensioen over naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Zorgt dat je pensioen wordt ondergebracht in de pensioenregeling.
Jij Ontvangt een bevestiging van de waardeoverdracht van je oude en van je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.