Pensioen meenemen

Stappenplan waardeoverdracht

Welke stappen worden gezet?

Wie? Doet wat?
Jij Vraagt waardeoverdracht aan bij je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Checkt of de financiële positie van je huidige en toekomstige pensioenfonds goed genoeg is (= dekkingsgraad hoger dan 100%).
Vraagt binnen 1 maand jouw pensioengegevens, de overdrachtswaarde en andere gegevens op bij je oude pensioenfonds of -verzekeraar.
Je oude pensioenfonds of verzekeraar Stuurt binnen 2 maanden de gevraagde gegevens terug naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Stuurt binnen 2 maanden een voorstel naar jou.
Jij Neemt op basis van dit voorstel binnen 2 maanden een besluit om de waardeoverdracht door te zetten (of niet) en geeft je besluit door aan je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Vraagt je oude pensioenfonds (als je akkoord bent) direct om de waarde van je pensioen over te dragen.
Je oude pensioenfonds of verzekeraar Maakt zo zo snel mogelijk de waarde van je pensioen over naar je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.
Nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar Zorgt dat je pensioen wordt ondergebracht in de pensioenregeling.
Jij Ontvangt een bevestiging van de waardeoverdracht van je oude en van je nieuwe pensioenfonds of -verzekeraar.