Uniform Pensioenoverzicht

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht

Algemeen over het UPO

 • Wat is het Uniform Pensioenoverzicht (UPO)?

  Op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat wat je aan pensioen hebt opgebouwd bij ons. Voor jezelf en voor je eventuele nabestaanden. Alle pensioenfondsen en verzekeraars gebruiken hetzelfde model voor het pensioenoverzicht. Je kunt de bedragen op de pensioenoverzichten gemakkelijk bij elkaar optellen. Hierdoor krijg je een totaalbeeld van je pensioen.

 • Wat staat er op het pensioenoverzicht?

  Op het UPO zie je wat je tot januari van dit jaar aan pensioen hebt opgebouwd bij ons fonds. Wijzigingen vanaf 1 januari van dit jaar staan niet in het pensioenoverzicht van dit jaar, maar in het pensioenoverzicht van volgend jaar. Verder vind je de volgende informatie terug op het pensioenoverzicht:

  • de basisgegevens van jou en eventueel je partner
  • informatie over het door jou opgebouwde pensioen
  • een inschatting van je pensioen als we te maken krijgen met mee- of tegenvallers
  • factor A voor je belastingaangifte
 • Wanneer krijg je een pensioenoverzicht?
  • Werknemers die nu pensioen opbouwen bij ons ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Ook gepensioneerden ontvangen dit overzicht elk jaar.
  • Oud-werknemers die hun pensioen bij ons hebben laten staan toen ze uit dienst gingen, ontvangen dit overzicht minimaal elke 5 jaar. Online is er ook voor hen elk jaar een nieuw pensioenoverzicht beschikbaar. Dit kunnen zij downloaden vanaf de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website.
  • Ex-partners ontvangen eens in de 5 jaar een pensioenoverzicht als zij na een scheiding de verdeling van het pensioen hebben doorgegeven. 
 • Waarom krijg je meer pensioenoverzichten?

  Dat kan gebeuren als je verschillende stukjes pensioen bij ons fonds hebt, bijvoorbeeld omdat je (een paar keer) van werkgever bent gewisseld. Het kan dan zijn dat je meerdere pensioenoverzichten van ons krijgt. Wil je een compleet overzicht? Log dan in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers. Klik op “Kies uw klantnummer” om de verschillende stukjes pensioen te zien of kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Moet je het pensioenoverzicht bewaren?

  Nee, dat moet niet; je bent het niet verplicht. We raden je wel aan het pensioenoverzicht te bewaren. Je behoudt dan alle gegevens die voor de opbouw van je pensioen belangrijk zijn. Mocht je ooit vermoeden dat er iets niet klopt aan je pensioen, dan kun je dat nagaan aan de hand van de pensioenoverzichten. Ook bij een hypotheekaanvraag kan een pensioenoverzicht handig zijn. Ben je je pensioenoverzicht kwijt? Ga naar Mijn Pensioencijfers. Daar kun je je pensioenoverzicht downloaden voor je pensioenopbouw vanaf 1 januari 2018.

 • Waarom is de datum in dienst bij je werkgever anders dan op het pensioenoverzicht?

  De datum in dienst bij je huidige werkgever kan een andere datum zijn dan de echte datum waarop je in dienst bent gekomen. Dat kan komen door een fusie of bedrijfsovername, maar dit heeft geen invloed op je pensioenopbouw.

Vragen over persoonlijke gegevens op het UPO

 • Zijn je gegevens gewijzigd?

  Als werknemer ontvang je één keer per jaar een nieuw pensioenoverzicht. Eventuele wijzigingen worden meegenomen in het pensioenoverzicht dat je volgend jaar ontvangt.

 • De gegevens op je pensioenoverzicht zijn niet juist, wat kun je doen?

  Als je wijzigingen hebt doorgegeven na 1 januari van dit jaar, dan komen deze wijzigingen in het pensioenoverzicht van het volgende jaar te staan. Deze wijzigingen hebben dan namelijk nog geen invloed op je pensioen tot en met het afgelopen jaar. Zijn er nog wijzigingen die je door wilt geven of zijn de gegevens niet juist? Neem dan contact op.

 • Waarom staat je partner niet op je pensioenoverzicht?

  Woon je in Nederland? Dan krijgen we via de gemeentelijke administratie door of je getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap hebt.
  Woon je in het buitenland? Dan krijgen we deze informatie niet automatisch. Ook wanneer je samenwoont, krijgen we deze informatie niet van de gemeente. Je moet dan je partner aanmelden bij ons. Dan zorg je ervoor dat je partner in aanmerking komt voor pensioen van ons, mocht je overlijden. Wil je je partner aanmelden? Vul dan het formulier in dat je vindt in Mijn Pensioencijfers.

 • Wat heeft je partner aan het pensioenoverzicht?

  Stel dat je overlijdt, dan kan je partner recht hebben op partnerpensioen van ons fonds. In het Uniform Pensioenoverzicht staat hoe hoog dat bedrag is, bruto per jaar. Het bedrag wordt lager als je uit dienst treedt vóór je pensioendatum.
  Je kunt samen bekijken of het bedrag in het UPO genoeg is. Als je dat nodig vindt, kun je een extra verzekering afsluiten bij een bank of verzekeraar.

 • Waar is het pensioen voor je ex-partner?

  Ben je gescheiden, heb je je pensioen gedeeld (verevend) met je ex-partner en heb je hierover vóór 1 januari bericht ontvangen van ons fonds? Dan is het pensioen voor je ex-partner afgetrokken van het bedrag dat je op je pensioenoverzicht ziet als tot nu toe opgebouwd pensioen. Daardoor is je pensioen lager.

 • Je bent gescheiden, maar ziet je gehuwde naam nog op het pensioenoverzicht. Moet je iets doen?

  Dat hangt ervan af. Woon je in Nederland? Dan hoef je niets te doen. Als je scheiding bij de gemeente bekend is, dan krijgen wij automatisch door dat je bent gescheiden. In het pensioenoverzicht van volgend jaar moet de juiste naam opgenomen zijn.

  Woon je in het buitenland? Dan krijgen we deze informatie niet automatisch door. Stuur ons een e-mail met daarin de juiste naam. Je ontvangt van ons een bevestiging. In het pensioenoverzicht van volgend jaar moet de juiste naam opgenomen zijn. 

Vragen over de bedragen op het UPO

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet je daarmee?

  Vanaf 2020 staan er drie bedragen op je UPO (bruto per jaar).

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor jou genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen bij ons fonds zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor jouw pensioen.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook drie bedragen. Dat zijn netto totaalbedragen van al je pensioen.

  Hoe groot is de kans dat je het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat je ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt je pensioen bij ons fonds lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen bij ons fonds hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

  Hoe groot is de kans dat je het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen bij ons fonds uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

  Wil je een totaaloverzicht van het pensioen dat je via je werkgever(s) hebt opgebouwd en de AOW van de overheid? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar zie je ook drie bedragen. Dat zijn netto totaalbedragen van al je pensioen.

 • Hoe weet je wat je straks netto ontvangt?

  Zes maanden voor je AOW-datum ontvang je van ons fonds een brief. Hierin staat de hoogte van je pensioen in bruto en netto bedragen. Wil je eerder een inschatting van wat het netto pensioen is? Ga naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Deze netto bedragen zijn een schatting op basis van de regels die nu gelden.

 • Als er niets verandert, hoe ziet je pensioen er dan straks uit?

  Op het UPO staat een bedrag dat je straks van ons aan pensioen krijgt als alles blijft, zoals het nu is. De kans daarop is heel klein. Dat zou betekenen dat er tussen nu en de pensioenrichtdatum van onze pensioenregeling niets verandert in je werk of privésituatie of bij ons pensioenfonds. Daarnaast kan de overheid regels aanpassen, waardoor je pensioen anders uitpakt. Ook de economie speelt een belangrijke rol.
  Op www.mijnpensioenoverzicht.nl kun je een inschatting zien van hoeveel pensioen je straks zou kunnen hebben. Dat is een voorspelling op basis van de gegevens die nu bekend zijn. Dit geef je een indruk van wat je ongeveer kunt verwachten. Het bedrag dat je daar ziet, is geen toezegging. Vanaf eind 2019 zie je wat je pensioen kan zijn in verschillende scenario’s. In 2020 zie je deze scenario’s ook op je UPO terug.

 • Waarom staat het AOW-pensioen niet op je pensioenoverzicht?

  Het AOW-pensioen staat niet vermeld op je pensioenoverzicht omdat de hoogte van je AOW-pensioen afhangt van je persoonlijke omstandigheden. Het gaat er dan met name om hoeveel (volle) jaren je in Nederland hebt gewoond voordat je AOW-pensioen ingaat. Wij hebben hiervan geen gegevens bijgehouden. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) wel. De SVB regelt de uitkering van het AOW-pensioen namens de overheid. Voor meer informatie over je AOW-pensioen kijk je op www.svb.nl. Voor een indicatie van je AOW-pensioen ga je naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.

 • Staat er iets op het pensioenoverzicht dat nodig is voor de belasting?

  Doe je aangifte voor de inkomstenbelasting, dan kan het zijn dat je in de aangifte moet opnemen hoeveel je pensioen in een jaar is gegroeid. Dat is de zogenaamde factor A. Deze vind je elk jaar op het pensioenoverzicht.

 • Wat betekent factor A?

  Factor A is een formele naam voor de toename van je pensioen in een kalenderjaar. De hoogte van factor A is belangrijk als je nog niet met pensioen bent en op eigen initiatief bijspaart voor extra pensioen, via banksparen of een lijfrente.
  Factor A geeft de fiscale ruimte aan. Dit bedrag gebruik je bij je belastingaangifte. Je moet voor je aangifte van bijvoorbeeld 2020 de factor A van het UPO 2019 gebruiken. Je leest meer over de factor A in de toelichting op de laatste bladzijde van je pensioenoverzicht. Heb je nog een vraag? Bekijk de antwoorden in dit plaatje.

 • In welke termijnen worden de bedragen op het pensioenoverzicht uitgekeerd?

  De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar. Wij betalen straks je pensioen elke maand netto uit, net als je gewend bent bij je salaris. 

 • Je wilt pensioen afkopen, kan dat?

  Als je een pensioen afkoopt, wordt het bedrag in één keer aan je uitgekeerd. Je ontvangt dan later geen maandelijkse pensioenuitkering van ons fonds. Als jouw pensioen in de toekomst voor afkoop in aanmerking komt, nemen wij automatisch contact met je op. Een klein pensioen onder het grensbedrag (Zie kerncijfers) wordt automatisch overgedragen aan je nieuwe pensioenfonds of verzekeraar.

 • Mis je informatie over de VPL-regeling?

  Als op jou de VPL-regeling van toepassing is, dan ontvang je nog een brief over de VPL-inkoop 2018. Dat is nog niet verwerkt in dit pensioenoverzicht.

 • Waarom staat er Anw-hiaatpensioen op het pensioenoverzicht?

  Dit is nieuw op het overzicht vanaf 2019. Anw-hiaatpensioen is een verzekering voor werknemers als zij komen te overlijden tijdens hun dienstverband. Hun partner krijgt dan een extra uitkering. Het bedrag van deze uitkering is nu opgenomen, zodat je een beter beeld krijgt van het inkomen voor je partner mocht jij komen te overlijden.

Vragen over de pensioenopbouw

 • Hoeveel betaal je voor je pensioen

  Jouw werkgever houdt elke maand pensioenpremie in op je bruto maandsalaris. Hoeveel dat is, zie je op je loonstrook. Vanaf 2019 staat ook informatie over de pensioenpremie op het UPO. Je ziet welk percentage je betaalt en welk percentage jouw werkgever. Ook op deze website vind je informatie over je pensioenpremie.

 • Hoe behoudt je pensioen zijn waarde?

  De prijzen stijgen met de jaren. Je kunt voor hetzelfde geld straks minder kopen dan nu. Als de hoogte van je pensioen altijd gelijk zou blijven, dan zou je pensioen minder waard worden. Om dit te voorkomen probeert ons fonds elk jaar je pensioen te verhogen met een percentage. Deze verhoging is voorwaardelijk. Je leest meer hierover bij werknemer, oud-werknemer of gepensioneerde.

 • Wat is een uitkeringsovereenkomst?

  Je pensioen is verzekerd op basis van een uitkeringsovereenkomst. Dat houdt in dat je bij ons fonds een denkbeeldige pensioenpot opbouwt voor je eigen pensioen. De hoogte van het pensioen dat je straks krijgt uitgekeerd staat min of meer vast als je tot je pensioendatum bij ons fonds pensioen blijft opbouwen. Dit hangt wel af van de risico’s die het fonds loopt en de ontwikkeling van de financiële positie.