Mijnpensioenoverzicht.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van het geschatte pensioen:

  • hoeveel AOW-pensioen je ontvangt van de overheid vanaf je AOW-datum
  • hoeveel pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Je ziet ook een inschatting van je pensioen als het mee-of tegenzit. Je ziet in welke richting je pensioen gaat als het langere tijd economisch goed of juist heel slecht gaat.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vind je géén informatie over:

  • extra pensioen dat je misschien op eigen initiatief hebt geregeld bij een bank of verzekeraar
  • de inhoud van je pensioenregeling: daarvoor kun je terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel. Lees daarover in ons nieuwsoverzicht

   

 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt jouw persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl .

 • Je bent met pensioen. Kun je inloggen?

  Als je een DigiD hebt, kun je inloggen. Je vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden

  Je ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor je eventuele (ex-)partner als je komt te overlijden.

   

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die je vindt?

  Je vindt hier de laatste stand van zaken die je pensioenfonds of je pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden minimaal 3 keer per jaar ververst. Hierin worden veranderingen in je privé- en/of werksituatie meegenomen. De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ’stand per’.

  Let op: je Uniform Pensioenoverzicht wordt 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat je actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Waarom zie je soms andere cijfers op het UPO en in Mijn Pensioencijfers dan op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  In Mijn Pensioencijfers zie je alleen een overzicht van je pensioen bij ons fonds. De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op je meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden ververst wanneer er een nieuw UPO verschijnt. Dat is één keer per jaar.
  Op Mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers meerdere keren per jaar ververst. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie in Mijn Pensioencijfers. 

 • Kun je de informatie vertrouwen?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en -verzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Mis je pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds je adresgegevens niet heeft en dat je vergeten bent dat je bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor jou pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan je uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vind je de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Heb je veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kun je een waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Zo kun je je pensioen bij één organisatie onderbrengen.

 • Kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft je een overzicht van de huidige stand van zaken. Wil je weten wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat? Dan kun je, als werknemer, de Pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers raadplegen. De informatie in de Pensioenplanner gaat echter alleen over jouw pensioen bij ons fonds.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat je van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je van ons fonds krijgt is een overzicht van je pensioen bij ons. Als je inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, zie je de informatie van al je pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien zie je in één oogopslag hoeveel AOW-pensioen je daarnaast kunt verwachten van de overheid en een inschatting van je pensioen. Als je in dienst bent, ontvang je het UPO elk jaar. Ben je uit dienst? Dan ontvang je het UPO minstens eens in de 5 jaar. De informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl is vaak actueler dan de informatie op je laatste UPO.

 • Kan je partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Het is mogelijk om samen met je partner in te loggen en het gezamenlijke pensioen te bekijken. Je ziet dan een overzicht van je ouderdomspensioen voor jezelf en van je partnerpensioen voor je partner als je komt te overlijden.
  Het pensioen voor jezelf zie je in drie bedragen, zodat je ziet wat er gebeurt met je pensioen als het mee- of tegenzit. Je ziet voor het partnerpensioen één bedrag.

 • Het pensioen staat er in drie bedragen. Wat moet je daarmee?

  Het middelste bedrag kun je gebruiken om na te gaan of het verwachte pensioen voor je genoeg is om van rond te komen. De andere twee bedragen geven aan in welke richting je pensioen zich kan ontwikkelen als het erg mee- of tegenzit in de economie.

  Het zit mee als het economisch gezien veel beter gaat dan verwacht. Het is een mogelijke toekomst waarin de rendementen op de beleggingen hoger uitvallen dan verwacht. De rente stijgt en de prijzen stijgen niet of dalen misschien zelfs. We weten niet óf deze situatie zich voor gaat doen. Maar áls deze situatie zich voordoet, dan zie je bij de rechter pijl wat dit zou betekenen voor je pensioen. En omgekeerd. Als het economisch gezien slechter gaat dan verwacht, dan zie je bij de linker pijl wat dit zou betekenen voor je pensioen.

  Je pensioen zal nooit ineens gelijk zijn aan het linker (of het rechter) bedrag. Als het langere tijd tegenzit (of meezit) in de economie zal het verwachte pensioen (het middelste bedrag) geleidelijk lager (of hoger) worden. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) je pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

 • Hoe groot is de kans dat je het laagste of het hoogste bedrag krijgt dat je ziet?

  Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  In 5% van die scenario’s komt je pensioen lager uit dan het bedrag dat je links ziet staan. In 5% van de scenario’s komt je pensioen hoger uit dan het bedrag dat je rechts ziet staan. Zoals het er nu naar uitziet is er 90% kans dat je pensioen uitkomt op een bedrag tussen het linker en rechter bedrag.

 • Hoe groot is de kans dat je het middelste van de drie bedragen krijgt?

  Het antwoord is misschien bijzonder, want die kans is heel klein. Economen hebben nagedacht over wat er in de toekomst kan gebeuren. Zij hebben 2000 mogelijke ‘toekomsten’ bedacht. In die toekomsten is de rente hoog of laag, de beleggingen vallen mee of juist tegen. En de prijzen stijgen of ze stijgen niet. Vervolgens hebben we berekend hoe hoog je pensioen uitvalt in elke toekomst.

  De gemiddelde uitkomst zie je in het midden bovenaan. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt. En er is op dit moment 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt. De kans dat je precies dit bedrag krijgt is heel klein.

  Het gaat er vooral om dat je ziet in welke richting uw pensioen zich kan ontwikkelen als het langere tijd mee- of tegenzit. Het is daarom goed af en toe (bijvoorbeeld ieder jaar) uw pensioen te checken. Zo zie je in welke richting je pensioen zich ontwikkelt.

 • Waarom is het bedrag als het meezit zo weinig hoger dan het middelste bedrag?

  Dat heeft te maken met de werking van pensioenfondsen. Als het meezit zullen een deel van de beleggingsopbrengsten worden gebruikt om reserves op te bouwen en/of de premie te verlagen. Niet alle beleggingsopbrengsten komen dan dus direct ten goede van je pensioen. Daardoor is het verschil tussen het verwachte scenario en het positieve scenario relatief klein.

 • Waarom is het bedrag als het tegenzit zo veel lager dan het middelste bedrag?

  De financiële gezondheid van een pensioenfonds hangt samen met de economie en de bijvoorbeeld de rente. Zijn er tegenslagen dan raken de reserves van het fonds op en is er minder geld dan nodig om de (toekomstige) pensioenen te kunnen betalen. In het uiterste geval moeten de pensioenen dan verlaagd worden. In het linker bedrag gaan we uit van een extreme situatie als het pensioenfonds de pensioenen één of meerdere keren heeft moeten verlagen.

 • Waarom is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag nog steeds groot, terwijl het niet zo lang meer duurt voor ik AOW ontvang?

  In jouw geval is het pensioen dat je kan verwachten (het middelste bedrag) al vrij duidelijk. Toch kunnen er in de laatste paar jaar voordat je AOW ontvangt flinke tegenvallers zijn. Als dit het geval is, worden de pensioenen een aantal jaar achter elkaar mogelijk niet verhoogd en misschien zelfs verlaagd. Je hebt dan weinig tijd om deze tegenvallers weer op te vangen met ‘goede jaren’. Een veel jonger iemand heeft een grotere kans om ook nog goede jaren mee te maken.

  Een tweede reden heeft ermee te maken dat je het grootste gedeelte van je pensioen al hebt opgebouwd. Als we de pensioenen moeten verlagen met bijv. 2% gaat bij het jou om een veel groter bedrag dan bij een jonger iemand die nog weinig pensioen heeft opgebouwd. Om die twee redenen is het verschil tussen het hoogste en het laagste bedrag bij jonge en bij oudere mensen ongeveer even groot.