Mijnpensioenoverzicht.nl

Antwoorden op veelgestelde vragen

Terug naar het overzicht
 • Wat vind je op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Je krijgt een overzicht van het geschatte pensioen:

  • hoeveel AOW-pensioen je ontvangt van de overheid vanaf je AOW-datum
  • hoeveel pensioen je daarnaast tot nu toe hebt opgebouwd tijdens je loopbaan
  • bij welke pensioenfondsen en -verzekeraars je pensioen hebt opgebouwd
  • hoeveel pensioen je in totaal kunt opbouwen als je situatie niet verandert
  • hoeveel je nabestaanden krijgen als je komt te overlijden

  Deze cijfers worden 3 keer per jaar geactualiseerd.

  Daarnaast vind je je gezamenlijk pensioen als je samen met je partner inlogt.

 • Wat toont Mijnpensioenoverzicht.nl niet?

  Op de website Mijnpensioenoverzicht.nl vind je géén informatie over:

  • extra pensioen dat je misschien op eigen initiatief hebt geregeld bij een bank of verzekeraar
  • de inhoud van je pensioenregeling: daarvoor kun je terecht op deze website
  • pensioen in het algemeen en het Nederlandse pensioenstelsel. Lees daarover in ons nieuwsoverzicht

   

 • Hoe log je in op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  Op Mijnpensioenoverzicht.nl log je in met je DigiD. Dat is je persoonlijke inlogcode voor websites van de overheid, zoals de Belastingdienst. Door in te loggen met je DigiD is je privacy gegarandeerd. Alleen jij kunt jouw persoonlijke informatie zien. Als je uitlogt, wordt de informatie nergens bewaard. Heb je nog geen DigiD? Of ben je je wachtwoord vergeten? Kijk dan op www.digid.nl .

 • Je bent met pensioen. Kun je inloggen?

  Als je een DigiD hebt, kun je inloggen. Je vindt dan informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden

  Je ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor je eventuele (ex-)partner als je komt te overlijden.

   

 • Welke organisatie maakt de website?

  De stichting Pensioenregister, een samenwerkingsverband tussen de Sociale Verzekeringsbank en alle pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en pensioenverzekeraars) in Nederland.

 • Hoe actueel is de informatie die je vindt?

  Je vindt hier de laatste stand van zaken die je pensioenfonds of je pensioenverzekeraar en de Sociale Verzekeringsbank aan Mijnpensioenoverzicht.nl hebben doorgegeven. De gegevens worden minimaal 3 keer per jaar ververst. Hierin worden veranderingen in je privé- en/of werksituatie meegenomen. De ene organisatie voert nieuwe informatie in op een ander moment dan de andere organisatie. Daarom verschilt de ’peildatum’ van de gegevens per organisatie. Dat wordt aangegeven met de ’stand per’.

  Let op: je Uniform Pensioenoverzicht wordt 1 keer per jaar verstrekt. Daardoor kan het zijn dat je actuelere informatie vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl dan op het Uniform Pensioenoverzicht van ons fonds.

 • Waarom zie je soms andere cijfers op het UPO en in Mijn Pensioencijfers dan op Mijnpensioenoverzicht.nl?

  In Mijn Pensioencijfers zie je alleen een overzicht van je pensioen bij ons fonds. De cijfers in Mijn Pensioencijfers zijn gebaseerd op je meest recente Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Deze cijfers worden ververst wanneer er een nieuw UPO verschijnt. Dat is één keer per jaar.
  Op Mijnpensioenoverzicht.nl worden de cijfers meerdere keren per jaar ververst. Daardoor kan Mijnpensioenoverzicht.nl actueler zijn dan de informatie in Mijn Pensioencijfers. 

 • Kun je de informatie vertrouwen?

  De informatie die je vindt op Mijnpensioenoverzicht.nl komt rechtstreeks van de Sociale Verzekeringsbank, pensioenfondsen en -verzekeraars. Daarom zijn de cijfers net zo betrouwbaar als de cijfers die je ziet op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • Mis je pensioen?

  Het kan zijn dat een pensioenfonds je adresgegevens niet heeft en dat je vergeten bent dat je bij dat pensioenfonds een pensioen hebt opgebouwd. Bijvoorbeeld omdat je in het buitenland woont of hebt gewoond. Dan staat er voor jou pensioen klaar, maar kan het pensioenfonds dit pensioen niet aan je uitkeren. Dit wordt een ‘vergeten pensioen’ genoemd. Op Mijnpensioenoverzicht.nl vind je de contactgegevens voor vragen over vergeten pensioenen. 

 • Heb je veel kleine stukjes pensioen?

  Dan kun je een waardeoverdracht aanvragen. Dat betekent dat je je opgebouwde pensioen meeneemt naar je nieuwe pensioenfonds. Zo kun je je pensioen bij één organisatie onderbrengen.

 • Kun je op Mijnpensioenoverzicht.nl je pensioen plannen?

  Nee. Mijnpensioenoverzicht.nl geeft je een overzicht van de huidige stand van zaken. Wil je weten wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je bijvoorbeeld eerder met pensioen gaat? Dan kun je, als werknemer, de Pensioenplanner in Mijn Pensioencijfers raadplegen. De informatie in de Pensioenplanner gaat echter alleen over jouw pensioen bij ons fonds.

 • Wat is het verschil met het overzicht dat je van ons krijgt?

  Het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat je van ons fonds krijgt is een overzicht van je pensioen bij ons. Als je inlogt op Mijnpensioenoverzicht.nl, zie je de informatie van al je pensioenoverzichten van verschillende pensioenfondsen en -verzekeraars bij elkaar opgeteld. Bovendien zie je in één oogopslag hoeveel AOW-pensioen je daarnaast kunt verwachten van de overheid en een inschatting van je pensioen. Als je in dienst bent, ontvang je het UPO elk jaar. Ben je uit dienst? Dan ontvang je het UPO minstens eens in de 5 jaar. De informatie op Mijnpensioenoverzicht.nl is vaak actueler dan de informatie op je laatste UPO.

 • Kan je partner inloggen om het partnerpensioen te zien?

  Je kunt samen met je partner inloggen.