Soorten pensioen

Excedentpensioen

Een excedentpensioen is een ouderdomspensioen voor alle werknemers die bij een werkgever in dienst zijn die de excedentregeling afneemt bij ons fonds en verder:

  • ouder zijn dan 18 jaar
  • een fulltime jaarsalaris hebben boven het maximum van de pensioenregeling

Soorten pensioen

In de excedentregeling bouw je een kapitaal op voor een ouderdomspensioen voor jezelf. Als je voor je pensioen komt te overlijden, dan wordt het kapitaal niet gebruikt voor een ouderdomspensioen. In plaats daarvan wordt het gebruikt om het partnerpensioen voor je partner en het wezenpensioen voor je kinderen aan te vullen. Voor die aanvulling gaan we uit van het kapitaal dat je had kunnen opbouwen als je was blijven werken tot je pensioendatum.

Pensioenopbouw

Is je (fulltime) jaarsalaris hoger dan het maximum jaarsalaris van de pensioenregeling? Dan bouw je over het deel van je salaris dat boven dit maximum ligt mogelijk pensioen op in de excedentregeling. Ook voor de excedentregeling geldt een maximum jaarsalaris. Dat is wettelijk vastgelegd. Ook dit maximum staat in de kerncijfers.

In de excedentregeling is de opbouw van je pensioen op een andere manier georganiseerd. In plaats van een recht op een uitkering, bouw je een kapitaal op. Dat werkt zo: samen met je werkgever betaal je elk jaar een bepaald bedrag voor je pensioen. Ons fonds belegt dit geld. Het kapitaal dat je op deze manier aan het eind van je loopbaan hebt, bepaalt de hoogte van je pensioen. Als je met pensioen gaat, koop je met dit kapitaal een pensioen in.

Hoeveel pensioen?

De hoogte van je pensioen hangt af van de hoogte van het pensioenkapitaal (ingelegde premie plus de winst door beleggen), de stand van de rente, de keuzes die jij maakt (onder meer als je 55 jaar wordt en op je pensioendatum) en andere economische ontwikkelingen op jouw pensioendatum. Ook de inkooptarieven zijn nog niet bekend. Het is daarom vooraf moeilijker om in te schatten hoe hoog je pensioen zal zijn.

Wil je weten of jouw werkgever de excedentregeling afneemt bij ons? Vraag dit dan na bij je werkgever.

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel kapitaal je hebt opgebouwd in de excedentregeling bij ons fonds.

Andere soorten pensioen

Voor jou Voor je (ex-)partner Voor je kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ouderdomspensioen na echtscheiding Bijzonder partnerpensioen  
Pensioen bij arbeidsongeschiktheid Ouderdomspensioen na echtscheiding  
Excedentpensioen Anw-pensioen