Uw pensioen van BPFL en AOW

Als u alleen woont

Uw pensioen (bruto)

Vóór de verlaging

Na de verlaging (-0,85%)

BPFL

AOW als u alleen woont

€ 250

€ 1.293

€ 247,88 (€ 250 - 0,85%)

€ 1.293*

Totaal € 1.543 € 1.540,88

Als u samen woont of getrouwd bent

Uw pensioen (bruto)

Vóór de verlaging

Na de verlaging

BPFL

AOW als u samen woont of getrouwd bent

€ 250

€ 884

€ 247,88 (€ 250 - 0,85%)

€ 884*

Totaal € 1.134 € 1.131,88

 

*) Elk jaar op 1 januari en op 1 juli gaat de AOW een omhoog als de prijzen stijgen. Voor het overzicht is dat in dit voorbeeld gelijk gelaten.