Over ons

Herstelplan

Volgens de financiële spelregels die gelden voor pensioenfondsen is onze financiële positie niet goed genoeg. Er is een reservetekort. Er zijn dus te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom ook in 2019 opnieuw een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand twee dekkingsgraden in een grafiek:

  1. De actuele dekkingsgraad; dit is een momentopname aan het einde van elke maand
  2. De beleidsdekkingsgraad; een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden

In de grafiek is ook een vereiste dekkingsgraad opgenomen. Als de beleidsdekkingsgraad onder die grens ligt, is er sprake van een reservetekort.

Wat staat in het herstelplan?

In het herstelplan van ons fonds staat dat wij weer financieel gezond kunnen worden zonder aanvullende maatregelen. ‘Financieel gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad ten minste de vereiste dekkingsgraad is.
Gekozen is voor een hersteltermijn van 10 jaar. Deze relatief lange termijn zorgt ervoor dat de gevolgen voor alle deelnemers beperkt blijven. Ons fonds wil de kans op het verlagen van de (opgebouwde) pensioenen zo veel mogelijk beperken. Door de lange hersteltermijn worden werknemers, oud-werknemers en de gepensioneerden in gelijke mate ‘geraakt’. Op die manier is evenwichtige belangenafweging geborgd.

Als de economische omstandigheden de komende jaren niet verbeteren, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn. Hierdoor kan het zijn dat je straks minder pensioen krijgt dan op je pensioenoverzicht staat of je nu al ontvangt of dat je (opgebouwde) pensioen (tijdelijk) niet (volledig) meegroeit met de algemene prijsstijgingen. Omgekeerd, als de omstandigheden verbeteren, kunnen we de pensioenen wellicht weer jaarlijks verhogen.

Hoe nu verder?

Het herstelplan is goedgekeurd door DNB en dus definitief. Elk jaar actualiseren we het herstelplan. Ook hierover wordt aan DNB gerapporteerd totdat de financiële positie van ons fonds weer ‘gezond’ is. Een exemplaar van het volledige herstelplan kun je opvragen via onze helpdesk.