Over ons

Herstelplan

Volgens de financiële spelregels die gelden voor pensioenfondsen is onze financiële positie niet goed genoeg. Er was eind 2020 een reservetekort. Er zijn dus te weinig buffers voor de lange termijn. Ons pensioenfonds heeft daarom ook in 2021 een herstelplan ingediend bij toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat is een herstelplan?

In een herstelplan legt een pensioenfonds vast welke maatregelen het fonds wil nemen om zijn financiële positie te verbeteren. De financiële positie van een pensioenfonds wordt uitgedrukt in een percentage. Dat is de dekkingsgraad. Ons fonds publiceert elke maand twee dekkingsgraden in een grafiek:

  1. De actuele dekkingsgraad; dit is een momentopname aan het einde van elke maand
  2. De beleidsdekkingsgraad; een voortschrijdend gemiddelde van de afgelopen 12 actuele dekkingsgraden

In de grafiek is ook een vereiste dekkingsgraad opgenomen. Als de beleidsdekkingsgraad onder die grens ligt, is er sprake van een reservetekort.

Wat staat in het herstelplan?

In het herstelplan van ons fonds staat welke maatregelen wij nemen om weer financieel gezond kunnen worden. ‘Financieel gezond’ betekent dat de beleidsdekkingsgraad ten minste de vereiste dekkingsgraad is.

Hersteltermijn
Gekozen is voor een hersteltermijn van 10 jaar. De reden waarom we voor deze termijn gekozen hebben, is dat hierdoor de verlaging in 2021 zo klein mogelijk blijft.

Mogelijke maatregelen

De pensioenen gaan niet omhoog
Elk jaar kijken we normaal gesproken of we de pensioenen kunnen verhogen. Zo kunnen de opgebouwde pensioenen meestijgen met de algemene prijsstijgingen. In het nieuwe herstelplan staat dat we de pensioenen de komende jaren niet verhogen.

De pensioenpremie gaat omhoog
Als de maatregelen niet genoeg helpen, kijken of we de pensioenpremie kunnen verhogen (of de pensioenopbouw verlagen). Dat is bijvoorbeeld gebeurd op 1 januari 2021. Sociale partners gaan echter over de pensioenregeling, dus ons fonds kan hier niet helemaal alleen over besluiten.

Uiterste middel: de pensioenen gaan omlaag
Op basis van de financiële ontwikkelingen eind 2020 blijkt dat we niet tijdig kunnen herstellen. Daarom hebben we moeten besluiten de pensioenen te verlagen. Daarmee is ons fonds niet direct gezond, dit is een eerste stap naar een gezonde financiële situatie.

Op 31 december 2021 moet onze beleidsdekkingsgraad boven de minimaal vereiste dekkingsgraad zijn. Zoals het er nu voor staat, gaan we dat niet redden. Op basis van de cijfers in het herstelplan moeten we de pensioenen eind 2021 dus mogelijk weer verlagen. Dat is een ingrijpend besluit en dit besluit hangt volledig af van de werkelijke situatie eind 2021 en de regels die op dat moment gelden. In verband met de verandering van ons pensioenstelsel, is het nu nog niet helemaal duidelijk wat de regels de komende jaren worden. Verlagen van de pensioenen doen we ook dan alleen als alle andere maatregelen niet geholpen hebben.

Op basis van de financiële ontwikkelingen eind 2020 kan het ook zijn dat we de pensioenen al eerder moeten verlagen, per 1 januari 2021. Dat doen we alleen als de financiële positie zo slecht is dat deze onder een kritische grens is.

Hoe nu verder?

Elk jaar actualiseren we het herstelplan. Ook rapporteren we hierover elk jaar voor 1 april aan DNB totdat de financiële positie van ons fonds weer ‘gezond’ is.

Meer informatie

Bekijk ons geplande herstel in de komende 10 jaar in dit schema. Een samenvatting van herstelplan kun je hier downloaden.