Actuele cijfers

Kosten

Ons pensioenfonds is een financiële instelling, maar heeft geen winstoogmerk. Het geld dat ons fonds ‘verdient’ met beleggen, gaat niet naar aandeelhouders, maar komt ten goede aan de pensioenen van alle deelnemers: gepensioneerden en (oud-)werknemers van wie het pensioen nog niet is ingegaan.

Verschillende kosten

Om je pensioen te beheren, maken we kosten. Denk daarbij aan de kosten voor:

  • een goede administratie van je gegevens
  • het versturen van brieven en mailings
  • het inwinnen van advies
  • het (ver-)kopen en beheren van beleggingen
  • bestuurskosten
  • kosten voor toezicht

Omdat we deze collectief maken voor alle deelnemers, zijn de kosten per persoon lager dan wanneer je je pensioen individueel zou regelen. Meer informatie over al deze kosten, kun je lezen in de jaarverslagen op de pagina Documenten.

Zo laag mogelijk

Ons fonds probeert de kosten zo laag mogelijk te houden door efficiënt te werken. De kosten worden op verschillende manieren gerapporteerd:

  1. kosten voor pensioenbeheer: dat zijn de kosten die ons fonds maakt voor de administratie, communicatie, bestuur (zie hieronder) en de toezichtskosten. In 2022 zijn de kosten voor pensioenbeheer gedaald: € 80 per deelnemer. Hierover lees je meer in ons jaarverslag.
  2. kosten voor vermogensbeheer: dit zijn de kosten die ons fonds maakt om het pensioengeld te beleggen en de kosten voor het aan- en verkopen van beleggingen. In 2022 bedroegen deze kosten 0,50% van het gemiddeld belegd vermogen (2021: 0,33%).

Bestuurskosten

Bestuurders van ons fonds ontvangen een (onkosten-) vergoeding voor hun bestuurswerk. Deze vergoeding gaat naar de bestuurder of naar de organisatie die de bestuurder afvaardigt (vakbond of werkgeversorganisatie). Over de hoogte van de vergoeding zijn afspraken vastgelegd in de Code Pensioenfondsen. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen.