Onze organisatie

Advies en verantwoording

Ons bestuur krijgt gevraagd en ongevraagd advies van verschillende partijen en legt verantwoording af.

1. Verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan geeft het bestuur gevraagd en ongevraagd advies. Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan beoordeelt of het bestuur:

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag. Alle recente jaarverslagen staan op de pagina Documenten.

Samenstelling

In het verantwoordingsorgaan zijn – net als in het bestuur – alle partijen vertegenwoordigd: werkgevers, werknemers en gepensioneerden. Het orgaan telt negen leden:

 • twee namens de werkgevers, benoemd door Vakcentrum of VGL- vijf namens de werknemers, benoemd door FNV en CNV Vakmensen
 • twee namens de pensioengerechtigden, gekozen bij een verkiezing onder pensioengerechtigden

Leden verantwoordingsorgaan

Het verantwoordingsorgaan is op 1 januari 2021 als volgt samengesteld:

Namens de werkgevers

Benoemd tot

Organisatie

Dhr. H. Ploegmakers

1-1-2023

Vakcentrum

Vacature

 

 

Namens de werknemers

Benoemd tot Organisatie

Dhr. P.A. Heikoop (voorzitter)

1-1-2023

CNV

Dhr. R. van der Beek

1-1-2025

CNV

Dhr. O.M. Einsbohr

1-1-2025

FNV

Mvr. M.A.C. Jungbacker

1-1-2025

FNV

Vacature

 

 

Namens gepensioneerden

Benoemd tot

 

Dhr. N.G. Janssen

1-1-2026

 

Dhr. J.J.H. Visch

1-1-2026

 

V.l.n.r.: dhr. Ploegmakers, dhr. Visch, dhr. Einsbohr, dhr. Heikoop, dhr. Butter, dhr. Janssen en dhr. van der Beek 

2. Beleggingsadviescommissie

Het pensioengeld wordt belegd, omdat dit het meeste geld oplevert. In het beleggingsbeleid staat hoe dat gebeurt. De beleggingsadviescommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en wie dat beleid het beste kan uitvoeren. Een vermogensbeheerder voert het beleggingsbeleid uit. De beleggingscommissie controleert of deze zich houdt aan de afspraken en houdt in de gaten welke resultaten er geboekt worden.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de beleggingsadviescommissie.

Samenstelling

De beleggingscommissie bestaat uit vier leden van ons bestuur en een extern deskundige.

Leden beleggingsadviescommissie

 • Dhr. C.H.L.M. Filippini (voorzitter)
 • Dhr. P.J. Verhoog 
 • Dhr. D.H.M. Muusers
 • Mevr. L.T.M. de Leede

T. Jeurissen (externe deskundige)

3. Pensioencommissie

Het beheer van pensioenen is niet zonder risico’s. Het bestuur houdt deze risico’s nauw in de gaten. Daarbij krijgt het bestuur advies van de pensioencommissie. De pensioencommissie adviseert bij onder meer:

 • aanpassing van reglementen
 • het vaststellen van de kostendekkende premie- actuariële vraagstukken
 • kwartaalrapportages
 • extern toezicht (AFM en DNB)
 • compliance

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de pensioencommissie.

Samenstelling

De pensioencommissie bestaat uit vier leden van ons bestuur.

Leden pensioencommissie

 • Dhr. J.G. Seffinga (voorzitter)
 • Dhr. H.B.M. Grutters
 • Dhr. P.J. Verhoog
 • Dhr. M.L. Cardous

4. Communicatiecommissie

Ons fonds wil tijdig, begrijpelijk en evenwichtig informeren over de pensioenregeling. Hiervoor heeft ons fonds een communicatiebeleidsplan. De communicatiecommissie adviseert het bestuur hierover.

Lees meer over de taken en bevoegdheden van de communicatiecommissie.

Samenstelling

De communicatiecommissie bestaat uit vijf bestuursleden.

Leden communicatiecommissie

 • Mevr. F. Sloot (voorzitter a.i.)
 • Dhr. D.H.M. Muusers
 • Dhr. J.G. Seffinga
 • Dhr. P.J. Verhoog
 • Vacature

5. Finance & Risk Commissie

De Finance & Risk Commissie adviseert het bestuur over de financiën van het fonds en het integrale risicomanagement.

Samenstelling

De Finance & Risk Commissie bestaat uit de voorzitter en 3 commissieleden:

 • Mevr. L.T.M. de Leede (voorzitter)
 • Dhr. H.A. Breekveldt
 • Dhr. H.B.M. Grutters
 • Dhr. M.L. Cardous

6. Adviserend actuaris

De adviserend actuaris bekijkt hoe ons fonds er financieel voor staat. Daarnaast geeft hij advies over besluiten die gaan over de financiële positie. Denk daarbij aan:

De adviserend actuaris van ons fonds is een onafhankelijk medewerker van AZL.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg