Onze organisatie

Uitvoering

1. Bestuursbureau

Ons bestuursbureau regelt de dagelijkse gang van zaken. Dit houdt in dat het bestuursbureau:

  • het beleid voorbereidt
  • contacten met externe partijen onderhoudt
  • de communicatie met deelnemers coördineert
  • verschillende organen van het pensioenfonds ondersteunt
  • toezicht houdt op uitbestede werkzaamheden

Het adres van het bestuursbureau is Stationsweg 1, 3445 AA Woerden.

2. Vermogensbeheerders

Werknemers en werkgever betalen pensioenpremie. Dat geld wordt belegd. Dat doet ons fonds niet zelf, dat doet een externe vermogensbeheerder. Vermogensbeheerders weten veel over beleggen, doen dat voor meer organisaties en kunnen daarom goedkoper werken. De vermogensbeheerder van ons fonds is Kempen Capital Management N.V. Lees meer over ons beleggingsbeleid en belegd vermogen.

3. Pensioenadministratie

De pensioenadministratie van ons pensioenfonds is per 1 januari 2018 uitbesteed aan uitvoeringsorganisatie AZL. AZL zorgt onder meer voor:

  • het uitbetalen van de pensioenen
  • het innen van de pensioenpremies
  • de communicatie, zoals deze website en uw pensioenoverzichten
  • het samenstellen van de jaarrekening

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg