Onze organisatie

Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en wordt zorgvuldig omgegaan met het geld dat ons fonds beheert. Ons pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van je werkgever uitvoert.

Missie

De missie van ons fonds is zorgdragen voor een goede, duurzame en kostenefficiënte uitvoering van de door cao-partijen in de levensmiddelenbranche overeengekomen pensioenregeling met inachtneming van de eigen verantwoordelijkheden van ons fonds.
Centraal staan drie kernwaarden: goed, duurzaam en kostenefficiënt.

Organisatie

Het bestuur bepaalt het beleid. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen daarbij met advies en uitvoering. Een overzicht: