Over ons

Beleggingsbeleid

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor je te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie zorgvuldig te beleggen. Hoe ons fonds belegt, staat in het beleggingsplan en de Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).

Waarom beleggen?

Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Je pensioen zou veel lager uitvallen of je zou meer pensioenpremie moeten betalen. Daarom belegt een pensioenfonds.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid voor het fonds. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs (ALM-studie, externe vermogensbeheerders, marktomstandigheden, haalbaarheidstoets). Op basis van dit beleggingsbeleid beslist het bestuur elk jaar waarin belegd gaat worden. Dat legt het bestuur vast in het beleggingsplan.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf, maar heeft hiervoor een contract met een vermogensbeheerder afgesloten. Deze vermogensbeheerder voert het beleggingsplan van ons fonds uit. Het fonds controleert daarbij of zij zich aan de afspraken uit het beleggingsplan houden. Het beleggingsbeleid van ons pensioenfonds wordt uitgevoerd door Kempen Capital Management N.V.
De vermogensbeheerders zijn experts op het gebied van beleggen en hebben mensen in dienst die de hele dag voor allerlei organisaties en fondsen de beleggingen verzorgen. Daardoor zijn de kosten lager dan wanneer we dat alleen voor het fonds zelf zouden moeten doen. Per 31 december 2022 hebben wij de volgende mandaten en managers

Beheersen van risico's

Aan beleggen zijn risico's verbonden. Beleggingen kunnen door omstandigheden meer of minder waard worden. Uiteraard houdt het fonds deze risico’s in de gaten. Hoe dat gebeurt, staat op de pagina Risicomanagement.

Verantwoord beleggen

Bij beleggen houdt ons fonds rekening met de eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid. Hierover zijn regels opgesteld. De vermogensbeheerder moet deze regels bij zijn werkzaamheden voor ons fonds ook in acht nemen. In deze regels staat bijvoorbeeld dat ons fonds niet betrokken wil zijn bij onder meer:

  • schendingen van mensenrechten
  • kinderarbeid
  • fraude of corruptie
  • omstreden wapens

Lees hier meer over de manier waarop wij verantwoord beleggen.

Meer weten?

Heb je vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met ons. De rapportages over het stembeleid zijn op te vragen. Wil je meer weten over de beleggingen, het beleid, de kosten en de opbrengsten? Lees onze jaarverslagen op de pagina Documenten