Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie en doet hier verslag van in het jaarverslag. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Er zijn acht bestuursleden. Zij zijn verdeeld in vertegenwoordigers namens werkgevers, werknemers en gepensioneerden:

Werkgevers

Vier bestuurders vertegenwoordigen de werkgevers. Zij zijn voorgedragen door het Vakcentrum en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL). Het Vakcentrum is voor zelfstandig ondernemers, de VGL voor de grote ‘ketens’ die bij ons fonds zijn aangesloten.

Werknemers

Drie leden vertegenwoordigen de werknemers. Zij zijn van FNV en CNV Vakmensen.

Gepensioneerden

Eén bestuurslid is voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en vertegenwoordigt de gepensioneerden.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid en betrouwbaarheid.

Bestuursleden

Het bestuur is op 1 augustus 2023 als volgt samengesteld:

Werkgevers

Benoemd tot

Organisatie

Mevr. Froukje Mulder

1-1-2026

Vakcentrum

Mevr. Laetitia de Leede

1-1-2027

Vakcentrum

Dhr. Pieter Verhoog (voorzitter)

1-1-2024

VGL

Dhr. Hein Breekveldt

1-8-2027 VGL

Werknemers

Benoemd tot

Organisatie

Dhr. Michel Cardous

1-7-2025

FNV

Dhr. Daan Muusers (voorzitter)

1-1-2025

FNV

Dhr. Gert-Jan Seffinga

1-1-2024

CNV

Pensioengerechtigden

Benoemd tot

 

Dhr. Cor Filippini

1-7-2026

 

 

Bestuur2018.jpg

Bestuur (v.l.n.r): dhr. Breekveldt, dhr. Verhoog, dhr. Cardous, mevr. De Leede, mevr. Mulder, dhr. Filippini, dhr. Butter (voormalig bestuurslid) en dhr. Seffinga

Dit is een overzicht van de nevenfuncties.

Vragen

Heb je vragen aan het bestuur zelf? Stel ze via het bestuursbureau. Zij zorgen ervoor dat je vraag bij het juiste bestuurslid terecht komt. Je kunt een brief schrijven naar Stationsweg 1
3445 AA Woerden of een e-mail sturen naar secretariaat@bureaubpfl.nl.

Gaan je vragen over je pensioen? Over je pensioenregeling? Neem contact op met de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg