Onze organisatie

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. De bestuurders zijn onder meer verantwoordelijk voor:

  • de uitvoering van de pensioenregelingen
  • de pensioenadministratie
  • het vermogensbeheer
  • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

  • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
  • intern toezicht en verantwoording
  • openheid en communicatie

Samenstelling

Er zijn tien bestuursleden. Zij zijn verdeeld in vertegenwoordigers namens werkgevers, werknemers en gepensioneerden:

Werkgevers

Vijf bestuurders vertegenwoordigen de werkgevers. Zij zijn voorgedragen door het Vakcentrum en de Vereniging van Grootwinkelbedrijven in Levensmiddelen (VGL). Het Vakcentrum is voor zelfstandig ondernemers, de VGL voor de grote ‘ketens’ die bij ons fonds zijn aangesloten.

Werknemers

Vier leden vertegenwoordigen de werknemers. Zij zijn van FNV en CNV Vakmensen.

Gepensioneerden

Eén bestuurslid is voorgedragen door het verantwoordingsorgaan en vertegenwoordigt de gepensioneerden.

De bestuursleden zijn aangesteld voor een periode van 4 jaar. Voor hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun geschiktheid en betrouwbaarheid.

Bestuursleden

Het bestuur is op 1 januari 2019 als volgt samengesteld:

Werkgevers

Benoemd tot

Organisatie

Mevr. F. Sloot-Mulder (voorzitter)

1-1-2022

Vakcentrum

Mevr. L.T.M. de Leede

1-1-2024

Vakcentrum

Dhr. G.W. Wegh

1-1-2023

Vakcentrum

Dhr. P.J. Verhoog

1-1-2020

VGL

Vacature

   

Werknemers

Benoemd tot

Organisatie

Dhr. H.B.M. Grutters (voorzitter)

1-1-2022

FNV

Dhr. W.J. van Houwelingen

1-1-2021

FNV

Dhr. D.H.M. Muusers

1-1-2021

FNV

Dhr. J.G. Seffinga

1-1-2020

CNV

Pensioengerechtigden

Benoemd tot

Dhr. C.H.L.M. Filippini

1-7-2022

 

Bestuur2018.jpg

Voorste rij (v.l.n.r): dhr. Grutters, mevr. Sloot-Mulder, mevr. de Leede en dhr. VerhoogAchterste rij (v.l.n.r.): dhr. Seffinga, dhr. Muusers, dhr. Van Houwelingen en dhr. Wegh. Dhr. Filippini was niet aanwezig voor deze foto.

Dit is een overzicht van de nevenfuncties.

Vragen

Heb je vragen aan het bestuur zelf? Stel ze via het bestuursbureau. Zij zorgen ervoor dat je vraag bij het juiste bestuurslid terecht komt. Je kunt een brief schrijven naar Stationsweg 1
3445 AA Woerden of een e-mail sturen naar secretariaat@bureaubpfl.nl.

Gaan je vragen over je pensioen? Over je pensioenregeling? Neem contact op met de helpdesk. Onze medewerkers helpen je graag.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg