Actuele cijfers

Financiële verplichtingen

Ons fonds wil voor jou een zo goed mogelijk pensioen regelen. Het bedrag dat het fonds in kas moet hebben om nu en in de toekomst alle (opgebouwde) pensioenen te kunnen betalen, noemen we de ‘pensioenverplichtingen’ of ‘technische voorzieningen’. Een fonds moet genoeg geld hebben om op lange termijn deze verplichtingen te kunnen nakomen. Daarom:

  • belegt ons fonds het geld zorgvuldig en
  • is er een goede administratie ingericht van je pensioen

Ons pensioenfonds heeft steeds meer geld nodig om aan alle verplichtingen te voldoen. Was in 2017 nog een bedrag van ruim € 5,5 miljard voldoende, in 2021 had het fonds ruim € 8,2 miljard nodig. Dat komt vooral doordat:

  • de rente is gedaald. Ons pensioenfonds moet meer geld opzij zetten om in de toekomst hetzelfde bedrag over te houden voor het betalen van de pensioenen.
  • mensen steeds langer leven. Ons pensioenfonds moet het ouderdomspensioen daarom langer uitkeren.