Onze organisatie

Controle

Compliance officer

De compliance officer controleert elk jaar of het bestuur de eigen gedragscodeDe gedragscode bevat voorschriften voor bestuurders en eventuele adviseurs van het pensioenfonds. Deze code moet belangenconflicten, misbruik en oneigenlijk gebruik van vertrouwelijke ­informatie voorkomen. naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer van ons fonds is een medewerker van Trivu.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af. De accountant van ons fonds is een medewerker van EY in Maastricht.

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen. De certificerend actuaris van ons fonds is een medewerker van Willis Towers Watson in Purmerend.

Overzicht

Deze partijen ondersteunen het bestuur:

BPFL_bestuur.jpg