Wat als het mee- of tegenzit?

Een nieuw onderdeel op mijnpensioenoverzicht.nl en op je UPO

Op de website mijnpensioenoverzicht.nl en op je Uniform Pensioenoverzicht  zie je een inschatting van je pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn.

Je ziet een inschatting van je totale pensioen dat je hebt opgebouwd via je werk, inclusief de AOW. AOW is het pensioen dat je vanaf een bepaalde leeftijd van de overheid ontvangt.

Hoe ziet die inschatting eruit?

Je ziet de inschatting van je pensioen met drie pijlen, die samen vanuit één punt starten. Hieronder zie je een voorbeeld.

Het onderste bedrag

Het onderste bedrag is geen geschat bedrag. Dit het is het pensioen dat je tot nu toe hebt opgebouwd. Als je nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat je netto per mand ontvangt, zolang je leeft. Op www.mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof je je pensioen tegelijk laat ingaan met je AOW.

De bovenste bedragen

Bovenaan zie je drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop je lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat je blijft werken in je huidige baan en pensioen blijft opbouwen binnen de huidige pensioenregeling. Als je bijvoorbeeld eerder stopt met werken, zal je pensioen lager zijn.

Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In de ene toekomst zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een andere toekomst zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde ‘toekomsten’. We hebben uitgerekend hoe hoog je pensioen is in deze toekomsten.

 • Het verwachte eindresultaat
  Dit zie je in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar je op dit moment op lijkt uit te komen. Er is op dit moment 50% kans dat je pensioen lager uitvalt en 50% kans dat je pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
 • Als het meezit
  Bij de rechter pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5%) dat je uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
 • Als het tegenzit
  Bij de linker pijl zie je het bedrag waar je op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5%) dat je uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

 • De rente
  Als de rente stijgt, dan hoeven we minder geld opzij te leggen voor de toekomst en is de kans groter dan we jaarlijks de pensioenen kunnen verhogen. De kans dan we de pensioenen kunnen verhogen wordt dan kleiner. In het ergste geval kan het zijn dat we pensioenen moeten verlagen.
 • Beleggingen
  We beleggen de premie voor je pensioen. We kunnen er niet voor kiezen om alleen maar te sparen. Dat levert niet genoeg geld op om alle pensioenen te kunnen betalen. Maar beleggen is niet zonder risico’s. We weten vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen een periode te maken hebben met een lage opbrengst of zelfs verliezen op de beleggingen.
 • Stijgen of dalen van de prijzen
  Als de prijzen in de winkels stijgen, wordt je pensioen minder waard. Je kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag (= de koopkracht van je pensioen). De invloed van de prijzen op wat je later kunt kopen met je pensioen hebben we in de inschatting verwerkt. Het bedrag dat je naar verwachting ontvangt, is dus een gecorrigeerd bedrag. Als de verwachting is dat de prijzen gaan stijgen, is het bedrag (iets) naar beneden bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor je pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in je privé- of werksituatie.

Verschil tussen Mijnpensioenoverzicht.nl en UPO

Op je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) zie je nu ook hetzelfde plaatje met vier bedragen. Deze bedragen zijn zonder AOW en andere pensioenen die je eventueel hebt. Ook gaat het om bruto bedragen.

Ben je al met pensioen?

Dan zie je op mijnpensioenoverzicht.nl ook een inschatting van je pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. Je ziet deze inschatting vanaf het moment dat je AOW ontvangt. Zolang je nog geen AOW ontvangt, zie je je pensioen alsof je het tegelijk met je AOW in laat gaan.

Is je verwachte eindresultaat lager dan het bedrag dat je nu ontvangt? Dan betekent dit dat economen verwachten dat de prijzen gaan stijgen en de koopkracht van je pensioen daalt. Je krijgt dus niet minder, maar je kunt minder kopen met hetzelfde pensioen. Je kunt je met het verwachte eindresultaat voorstellen hoeveel je met je pensioen over 10 jaar kunt kopen.

Hoe staat je pensioen ervoor?

Wil je weten hoe je pensioen ervoor staat en of je genoeg pensioen hebt om al je plannen uit te voeren? Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers van deze website en maak de Pensioenschets.