De som van je pensioen

Rekenvoorbeeld

Bij de berekening van de opbouw maken we gebruik van de pensioengrondslag. Dat is je pensioengevend jaarsalaris minus de franchise (lees daar meer over bij de Som van je pensioen).

Normaal gesproken wijzigt elk jaar de franchise en daardoor je pensioengevend jaarsalaris. In 2021 is de franchise gelijk gebleven. In de voorbeeldsom hieronder hebben we voor het overzicht het salaris in 2020 en 2021 gelijk gehouden.

 Ouderdomspensioen

2021

2020

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)*

€ 25.000

€ 25.000

Minus Franchise

€ 15.261

€ 15.261

Pensioengrondslag (op jaarbasis)

€ 9.739

€ 9.739

Vermenigvuldigd met het premiepercentage

27,6%

20,6%

Totaal premie

€ 2.688

€ 2.006

De premie die je werkgever in totaal dit jaar betaalt

€ 1.913

€ 1.428

De premie die je werkgever in totaal dit jaar inhoudt op je bruto salaris

€ 775

€ 578

De precieze omschrijving op basis van welk salaris we rekenen, vind je in het pensioenreglement.

Per 1 januari 2021 betaalt jouw werkgever per jaar € 485 meer premie en betaal jij per jaar € 197 meer premie.