De som van je pensioen

Rekenvoorbeeld wijziging 2019

Bij de berekening van de opbouw maken we gebruik van de pensioengrondslag. Dat is je pensioengevend jaarsalaris minus de franchise (lees daar meer over bij de Som van je pensioen).

Normaal gesproken wijzigt elk jaar de franchise en -als je afgelopen jaar salarisverhoging hebt gehad- ook je pensioengevend jaarsalaris. In 2019 blijft de franchise gelijk aan 2018.

 

 Ouderdomspensioen

2018

2019

Pensioengevend jaarsalaris (bruto)

€ 25.000

€ 25.000*

Minus Franchise

€ 15.035

€ 15.035

Pensioengrondslag (op jaarbasis)

€ 9.965

€ 9.965

Vermenigvuldigd met het premiepercentage

20%

20,6%

Totaal premie

€ 1.993

€ 2.053

Te betalen premie werkgever

€ 1.418

€ 1.461

Te betalen premie werknemer

€ 575

€ 592

Voor de uitleg gaan we ervanuit dat het salaris niet wijzigt.

Door de wijziging van het premiepercentage, betaalt de werknemer in dit rekenvoorbeeld 17 euro premie per jaar meer.