Pensioen op maat

Met pensioen op AOW-datum

Het moment waarop je met pensioen gaat, kies je zelf. In ons reglement staat dat dit de eerste dag van de maand is waarin je 68 jaar wordt. Maar veel mensen kiezen ervoor om het ouderdomspensioen van ons fonds tegelijk in te laten gaan met het AOW-pensioen van de overheid. 

Gevolgen voor je pensioen

Het AOW-pensioen van de overheid gaat op een ander moment in dan het ouderdomspensioen dat je van ons ontvangt. De datum waarop de AOW van de overheid ingaat, vind je op de website van de SVB. Onze pensioenregeling gaat nu uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit is een soort rekenleeftijd. Daarop is de hoogte van je pensioen berekend dat je in Mijn Pensioencijfers en op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet. Als je pensioen ingaat voor de pensioenrichtleeftijd, dan is je pensioen lager. Dat komt doordat:

  • je minder pensioen opbouwt, doordat je eerder stopt met werken dan op de pensioenrichtleeftijd. Dit heeft ook invloed op je partnerpensioen  en wezenpensioen.
  • je naar verwachting langer gebruikmaakt van je pensioen, doordat de uitkering eerder begint

Combineren met andere keuzes

Mogelijk heb je recht op voorwaardelijk pensioen. Je kunt dit combineren met deeltijdpensioen. Dan gaat een deel van je pensioen bijvoorbeeld in op je AOW-datum en blijf je voor een deel nog werken (en dus ook nog pensioen opbouwen). Je keuze voor deeltijdpensioen kun je later niet meer ongedaan maken. Daarnaast kun je deze keuze combineren met:

Wat moet je doen?

Zes maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je automatisch een brief van ons fonds met daarin de hoogte van je pensioen op je AOW-datum. Daarbij zit ook een formulier waarop je kunt invullen wat je wensen zijn. Vul dit formulier in en stuur het terug. Je ontvangt daarna van ons een bevestigingsbrief. Wij zorgen ervoor dat het pensioen aan je wordt uitgekeerd.

Ontvangen wij geen bericht van je? Dan krijg je van ons opnieuw een brief zes maanden voordat je 68 jaar wordt met daarin de hoogte van je pensioen en een formulier waarop je je wensen kunt invullen.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers  en kijk hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Laat Mijn Pensioenplan berekenen wat verschillende keuzes betekenen voor de hoogte van jouw pensioen. 


Check met de Pensioenschets of je pensioen voldoende is om je plannen uit te voeren. 

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: