Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Je kunt ervoor kiezen om je pensioen eerder te laten ingaan dan op je AOW-leeftijd. Bijvoorbeeld omdat je eerder wilt stoppen met werken. Dat kan op zijn vroegst vijf jaar voor je AOW-datum.

Gevolgen voor je pensioen
Het AOW-pensioen van de overheid gaat op een ander moment in dan het ouderdomspensioen dat je van ons ontvangt. De datum waarop de AOW van de overheid ingaat, vind je op de website van de SVB. Onze pensioenregeling gaat nu uit van een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar. Dit is een soort rekenleeftijd. Daarop is de hoogte van je pensioen berekend dat je in Mijn Pensioencijfers en op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet. Als je pensioen ingaat voor de pensioenrichtleeftijd, dan is je pensioen lager. Dat komt doordat:

  • je minder pensioen opbouwt, doordat je eerder stopt met werken dan op de pensioenrichtleeftijd. Dit heeft ook invloed op je partnerpensioen en wezenpensioen
  • je naar verwachting langer gebruik maakt van je pensioen, doordat de uitkering eerder begint.

Verder ontvang je nog geen AOW-pensioen van de overheid. Dit mes snijdt aan twee kanten:

  1. je ontvangt nog geen AOW-pensioen. Hierdoor is je totale pensioeninkomen lager
  2. je moet nog (AOW-) premies betalen. Deze premies worden afgetrokken van je pensioen. Daardoor houd je – tot je AOW-leeftijd - netto minder over van het pensioen van ons fonds.

Combineren met andere keuzes

Je kunt eerder met pensioen gaan combineren met deeltijdpensioen. Dan gaat een deel van je pensioen eerder in en blijf je voor een deel nog werken (en dus ook nog pensioen opbouwen). Je keuze voor deeltijdpensioen kun je later niet meer ongedaan maken.
Eerder met pensioen gaan is verder te combineren met:

Wat moet je doen?

Maak afspraken met je werkgever over je dienstverband. Als je eerder wilt stoppen met werken, houd dan rekening met de eventuele opzegtermijn van je contract. Laat ons vervolgens vanaf 6 maanden en uiterlijk 1 maand van te voren weten wanneer je met pensioen wilt gaan via Mijn Pensioenplan. Je vindt Mijn Pensioenplan bij Mijn Pensioencijfers.


Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers  en kijk hoeveel pensioen je hebt opgebouwd. Laat Mijn Pensioenplan berekenen wat eerder met pensioen gaan betekent voor de hoogte van jouw pensioen. Check met de Pensioenschets of je pensioen voldoende is om je toekomstplannen uit te voeren.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: