Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je geen partner? Dan is het voor jou interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen aanpassen als je met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als jij komt te overlijden.

Combineren met andere keuzes

Je kunt deze keuzemogelijkheid combineren met alle overige keuzes om je pensioen op maat te maken.

Wat moet je doen?

Zes maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je automatisch een bericht van ons fonds met daarin uitleg om de hoogte van je pensioen te bekijken in Mijn Pensioenplan. Vul in Mijn Pensioenplan in dat je partnerpensioen wilt inruilen voor extra ouderdomspensioen. Als je jouw Pensioenplan hebt doorgegeven ontvang je van ons een bevestiging. Wij zorgen ervoor dat het juiste pensioen aan je wordt uitgekeerd.

Je vindt Mijn Pensioenplan op Mijn Pensioencijfers.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen je hebt opgebouwd. Laat Mijn Pensioenplan berekenen wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je het partnerpensioen inruilt voor extra ouderdomspensioen. Je kan meerdere plannen maken en die met elkaar vergelijken. Check met de Pensioenschets of je pensioen voldoende is om je toekomstplannen uit te voeren.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: