Pensioen op maat

Partnerpensioen inruilen voor extra ouderdomspensioen

Heeft je partner zelf genoeg pensioen? Of heb je geen partner? Dan is het voor jou interessant om (een deel van) het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor jezelf. Als je een partner hebt, moet hij of zij hiermee wel instemmen. Deze keuze kun je alleen aanpassen als je met pensioen gaat. Daarna niet meer.

Gevolgen voor je pensioen

Als je hiervoor kiest, dan ontvang je meer ouderdomspensioen. Je partner krijgt een lager of zelfs geen partnerpensioen als jij komt te overlijden.

Combineren met andere keuzes

Je kunt deze keuzemogelijkheid combineren met alle overige keuzes om je pensioen op maat te maken.

Wat moet je doen?

Zes maanden voor je AOW-leeftijd ontvang je automatisch een brief van ons fonds met daarin de hoogte van je pensioen op je AOW-datum. Daarbij zit ook een formulier waarop je kunt invullen wat je wensen zijn. Vul op dit formulier in dat je partnerpensioen wilt inruilen voor extra ouderdomspensioen en stuur het formulier terug. Je kunt het ook online regelen. Het formulier staat ook op Mijn Pensioencijfers. Je ontvangt daarna van ons een bevestigingsbrief. Wij zorgen ervoor dat het juiste pensioen aan je wordt uitgekeerd.

Wat kun je doen?

Ga naar Mijn Pensioencijfers en kijk hoeveel ouderdomspensioen en partnerpensioen je hebt opgebouwd. Laat de Pensioenplanner berekenen wat het betekent voor de hoogte van je pensioen als je het partnerpensioen inruilt voor extra ouderdomspensioen.

Wat kun je nog meer kiezen?

En als je deelneemt aan de excedentregeling: