Verandert je situatie?

Scheiden

Je hebt besloten om te gaan scheiden of je geregistreerd partnerschap te beëindigen. Een situatie die ook je pensioen beïnvloedt. Er gelden regels voor de verdeling van het ouderdomspensioen. Deze zijn vastgelegd in de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’. Je kunt onderling andere afspraken maken, die afwijken van deze wet.

De wet maakt geen onderscheid tussen scheiden of het beëindigen van een geregistreerd partnerschap.

Wat is er geregeld?

In de ‘Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding’ zijn 2 zaken geregeld. Deze gelden als standaard:

1. Voor het ouderdomspensioen

Je ex-partner heeft recht op de helft van het ouderdomspensioen dat je tijdens jullie huwelijk hebt opgebouwd bij ons fonds. Dit heet ook wel ‘verevening’.

Wat moet je doen?

Als je in Nederland woont, dan krijgen we via de gemeente automatisch bericht dat je bent gescheiden of je geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. De verdeling van je ouderdomspensioen wordt niet automatisch doorgevoerd. Daar moet je iets voor doen.

Wil je dat ons fonds straks de uitkering aan je ex-partner regelt? Geef de scheiding aan ons door: vul het formulier in op Mijn Pensioencijfers.  Doe dat binnen 2 jaar nadat je uit elkaar bent gegaan (= datum waarop jullie echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente). Dan krijgt je ex-partner straks zijn of haar deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitgekeerd door ons fonds. Als je langer wacht dan 2 jaar, moet je ex-partner zijn of haar deel van het pensioen bij jou opvragen als je met pensioen bent, dat kan dan niet meer via ons fonds.

Als je ex-partner voor jou komt te overlijden, dan krijg je vanaf dat moment weer je volledige ouderdomspensioen van ons fonds. Het gedeelte dat voor je ex-partner apart was gezet, krijg jij er dus weer bij.

Wat kun je doen?

Het is mogelijk om andere afspraken over de verdeling van je pensioen te maken dan standaard wettelijk geregeld is. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken:

  • niet ieder de helft van het pensioen, maar een andere verdeling
  • niet het pensioen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is opgebouwd, maar over een andere periode
  • een combinatie van de bovenste twee keuzes
  • het pensioen verdelen en helemaal loskoppelen. Dan gebeurt het volgende: het ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen van je ex-partner worden samen omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Dat pensioen komt dus helemaal los te staan van jouw pensioen. Dit noemen we ook wel conversieEen eigen recht op ouderdomspensioen voor je ex-partner. Het pensioen van je ex-partner staat dan los van je eigen pensioen.. Als je ex-partner komt te overlijden, krijg je het pensioen niet meer terug dat naar hem of haar is overgegaan. Lees meer over de voor- en nadelen van conversie.

Geef deze afspraken aan ons door. Log in bij Mijn Pensioencijfers en vul het formulier in. Overweeg je conversie? Neem dan contact met ons op.

2. Voor het partnerpensioen

Je ex-partner krijgt recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor je ex-partner als jij komt te overlijden (na je scheiding). Als je in Nederland woont, dan krijgen we via de gemeente automatisch bericht dat je bent gescheiden of je geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. We regelen dan het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner. Daar hoef je niets voor te doen.
Woon je in het buitenland? Stuur ons dan een kopie van het officiële document waaruit blijkt dat jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap is beëindigd.

Wat kan je ex-partner doen?

Je ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat jullie andere afspraken maken over de verdeling van jullie bezittingen en/of pensioen. Als je ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na je overlijden geen uitkering van ons fonds. Als jij een nieuwe partner krijgt, dan is er voor hem of haar weer een volledig partnerpensioen.
Als je ex-partner niet afziet van het bijzonder partnerpensioen, dan heeft een eventuele nieuwe partner recht op het partnerpensioen minus het bijzonder partnerpensioen van je ex-partner. Het kan zijn dat je nieuwe partner daardoor minder krijgt dan je ex-partner.

Wat moet je doen?

Wanneer je ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regel je dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Jij en je ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als je in het buitenland woont, krijgen we niet automatisch door dat je bent gescheiden. Geef een scheiding aan ons door via Mijn Pensioencijfers.

Heb je tijdens je huwelijk ook ergens anders pensioen opgebouwd? Dan moet je ook aan dat pensioenfonds doorgeven dat je bent gescheiden.

Hoeveel pensioen heb je na je scheiding?

Als je scheiding in onze administratie is verwerkt, wordt het pensioen voor je partner apart gezet. Dit verschijnt per het volgende kalenderjaar niet meer op je pensioenoverzicht. Ga naar Mijn Pensioencijfers en bekijk hoeveel pensioen er voor je is.
Of log in op www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van je pensioen tijdens je hele loopbaan.