Voor onze branche geldt een verplichtstelling. Wij voeren daarom de pensioenregeling in principe uit voor alle ondernemingen in het levensmiddelenbedrijf. In het uitvoeringsreglement staat hoe wij dat doen. Denk daarbij aan:

  • verplichtstelling
  • financiering pensioenregelingen
  • financiering arbeidsongeschiktheidspensioen
  • informatieverstrekking door de werkgever
  • vrijstelling van de verplichting om deel te nemen aan de pensioenregeling
  • voorwaarden voor verhoging van de pensioenen

Meer informatie staat in het uitvoeringsreglement.