Administratie

Premienota en incassoprocedure

Ons fonds rekent de pensioenpremies met je onderneming af. Wij berekenen de premie die je moet betalen. Dat gebeurt elke maand; je ontvangt achteraf een factuur. De premie is dan berekend met de actuele salarisgegevens van je werknemers, zoals je die bij ons fonds aanlevert. Als je wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft, kloppen de facturen direct.

Premienota

Je ontvangt maandelijks een afrekennota gebaseerd op de door jou aangeleverde gegevens. In situaties dat er sprake is van mutaties met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2018) wordt ook direct afgerekend. Je premienota is hierdoor altijd actueel.

Als je maandelijks tijdig de Uniforme Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens van de betreffende maand. Je ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de nota over februari, in mei de nota over maart etc.

Als je je Uniforme Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. Dit gaat als volgt:

  • Je ontvangt in maart de nota over periode 1, in april de nota over periode 2, in mei de nota over periode 3 etc.
  • Er zijn 13 periodes van 4 weken. Je ontvangt de premienota over periode 12 en 13 als één nota. Dus ook als je per 4 weken aanlevert, ontvang je per jaar 12 nota's van ons fonds.
  • De terugkoppeling op de Uniforme Pensioenaangifte ontvang je via Mijn Pensioenadministratie. Deze ontvang je ook maandelijks over de bijhorende periode van 4 weken.

Automatische incasso

Automatische incasso maakt je premiebetaling nóg gemakkelijker. Door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, kies je voor het gemak en voorkom je eventuele extra kosten als gevolg van te late betaling. Bovendien regel je het snel en eenvoudig. Je kunt het machtigingsformulier via Mijn Pensioenadministratie downloaden.

Wanneer ontvang je de nota's?

Aanlevering per maand

Aanlevering per 4 weken