Administratie

Premienota en incassoprocedure

Ons fonds rekent de pensioenpremies met je onderneming af. Wij berekenen de premie die je moet betalen. Dat gebeurt elke maand; je ontvangt achteraf een factuur. De premie is dan berekend met de actuele salarisgegevens van je werknemers, zoals je die bij ons fonds aanlevert. Als je wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft, kloppen de facturen direct.

Premienota

Je ontvangt maandelijks een afrekennota gebaseerd op de door jou aangeleverde gegevens. In situaties dat er sprake is van mutaties met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2018) wordt ook direct afgerekend. Je premienota is hierdoor altijd actueel.

Als je maandelijks tijdig de Uniforme Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens van de betreffende maand. Je ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de nota over februari, in mei de nota over maart etc.

Als je je Uniforme Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. Dit gaat als volgt:

  • Je ontvangt in maart de nota over periode 1, in april de nota over periode 2, in mei de nota over periode 3 etc.
  • Er zijn 13 periodes van 4 weken. Je ontvangt de premienota over periode 12 en 13 als één nota. Dus ook als je per 4 weken aanlevert, ontvang je per jaar 12 nota's van ons fonds.
  • De terugkoppeling op de Uniforme Pensioenaangifte ontvang je via Mijn Pensioenadministratie. Deze ontvang je ook maandelijks over de bijhorende periode van 4 weken.

Automatische incasso

Automatische incasso maakt je premiebetaling nóg gemakkelijker. Door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, kies je voor het gemak en voorkom je eventuele extra kosten als gevolg van te late betaling. Bovendien regel je het snel en eenvoudig. Je kunt het machtigingsformulier via Mijn Pensioenadministratie downloaden.

Wanneer ontvang je de nota's?

Aanlevering per maand

Tijdvak Aangeleverd voor Zichtbaar op afrekennota Datum nota
Afrekennota 2023 31 januari 2024 2023 7 maart 2024
Januari 29 februari 2024 Januari 2024 15 maart 2024
Februari 31 maart 2024 Februari 2024 15 april 2024
Maart 30 april 2024 Maart 2024 15 mei 2024
April 31 mei 2024 April 2024 14 juni 2024
Mei 30 juni 2024 Mei 2024 15 juli 2024
Juni 31 juli 2024 Juni 2024 15 augustus 2024
Juli 31 augustus 2024 Juli 2024 13 september 2024
Augustus 30 september 2024 Augustus 2024 15 oktober 2024
September 31 oktober 2024 September 2024 15 november 2024
Oktober 30 november 2024 Oktober 2024 13 december 2024
November 31 december 2024 November 2024 15 januari 2025
December 31 januari 2025 December 2024 14 februari 2025

Aanlevering per 4 weken

Mutaties over Aangeleverd voor Zichtbaar op afrekennota Datum nota
Afrekennota 2023 31 januari 2024 2023 7 maart 2024
Periode 1 29 februari 2024 Januari 2024 15 maart 2024
Periode 2 25 maart 2024 Februari 2024 15 april 2024
Periode 3 24 april 2024 Maart 2024 15 mei 2024
Periode 4 21 mei 2024 April 2024 14 juni 2024
Periode 5 19 juni 2024 Mei 2024 15 juli 2024
Periode 6 16 juli 2024 Juni 2024 15 augustus 2024
Periode 7 14 augustus 2024 Juli 2024 13 september 2024
Periode 8 11 september 2024 Augustus 2024 15 oktober 2024
Periode 9 8 oktober 2024 September 2024 15 november 2024
Periode 10 6 november 2024 Oktober 2024 13 december 2024
Periode 11 3 december 2024 November 2024 15 januari 2025
Periode 12 1 januari 2025 December 2024 14 februari 2025
Periode 13 31 januari 2025 December 2024 14 februari 2025