Administratie

Premienota en incassoprocedure

Ons fonds rekent de pensioenpremies met uw onderneming af. Wij berekenen de premie die u moet betalen. Dat gebeurt elke maand. U ontvangt achteraf een factuur. Uw premie is dan berekend met de actuele salarisgegevens van uw werknemers, zoals u die bij ons fonds aanlevert. Als u wijzigingen zo snel mogelijk doorgeeft, dan kloppen de facturen direct.

Premienota 2021

U ontvangt maandelijks een afrekennota gebaseerd op de door u aangeleverde gegevens. In situaties dat er sprake is van mutaties met terugwerkende kracht (vanaf 1 januari 2018) wordt ook direct afgerekend. Uw premienota is hierdoor altijd actueel.

Als u maandelijks tijdig uw Uniforme Pensioenaangifte aanlevert, komen de premienota’s geheel overeen met de aangeleverde gegevens van de betreffende maand. U ontvangt dan in maart de nota over januari, in april de nota over februari, in mei de nota over maart etc.

Als u uw Uniforme Pensioenaangifte per 4 weken tijdig aanlevert, komen de premienota’s overeen met de bijhorende periode van 4 weken. Dit gaat als volgt:

  • U ontvangt in maart de nota over periode 1, in april de nota over periode 2, in mei de nota over periode 3 etc.
  • Er zijn 13 periodes van 4 weken en 12 maandelijkse premienota’s. De laatste 2 periodes ontvangt u in dezelfde maand.
  • De terugkoppeling op uw Uniforme Pensioenaangifte ontvangt u via de werkgeversportal. Deze ontvangt u ook maandelijks over de bijhorende periode van 4 weken.

Automatische incasso

Automatische incasso maakt uw premiebetaling nóg gemakkelijker. Door het afgeven van een machtiging voor automatische incasso, kiest u voor het gemak en voorkomt u eventuele extra kosten als gevolg van te late betaling. Bovendien regelt u het snel en eenvoudig. U kunt het machtigingsformulier via de werkgeversportal downloaden zodra u uw account hebt geactiveerd.

NOW-maatregel van de overheid en uw premie

Met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) probeert de overheid te voorkomen dat werknemers hun baan en inkomen kwijtraken door de coronacrisis. Vanaf 6 april 2020 kunt u een aanvraag hiervoor indienen bij UWV. De NOW-maatregel biedt werkgevers voor maximaal 90% een tegemoetkoming in de loonkosten. Daarbij wordt ook rekening gehouden met vakantiegeld en pensioenpremie (werknemers- en werkgeversdeel). Meer informatie over deze NOW maatregel staat op de website van UWV: www.uwv.nl.

Wanneer ontvangt u de nota's?

Aanlevering per maand

Aanlevering per 4 weken