Administratie

Onderneming zonder personeel

Je onderneming is aangesloten bij ons fonds, maar je hebt geen werknemers in dienst. Je hoeft daarom geen pensioenpremie te betalen voor werknemers.

Wat moet je doen?

Ons fonds is wettelijk verplicht om elk jaar te controleren of je personeel in dienst hebt waarvoor je pensioenpremie moet betalen. Wij vragen je daarom jaarlijks een verklaring in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Komen nieuwe werknemers in dienst?

Komen werknemers bij je in dienst, dan moet je voor hen pensioenpremie afdragen. Meld ze dan zo snel mogelijk bij ons aan. De nieuwe werknemers krijgen dan van ons fonds informatie toegestuurd over hun pensioenregeling. Daarnaast kunnen zij informatie vinden op deze website in het deel voor werknemers. Hier vinden zij alle informatie over hun pensioen bij ons fonds.