Administratie

Onderneming zonder personeel

Uw onderneming is aangesloten bij ons fonds, maar u hebt geen werknemers in dienst. U hoeft daarom geen pensioenpremie te betalen voor werknemers.

Wat moet u doen?

Ons fonds is wettelijk verplicht om elk jaar te controleren of u personeel in dienst hebt waarvoor u pensioenpremie moet betalen. Wij vragen u daarom jaarlijks een verklaring in te vullen, te ondertekenen en naar ons terug te sturen.

Komen nieuwe werknemers in dienst?

Komen werknemers bij u in dienst, dan moet u voor hen pensioenpremie afdragen. Meld ze dan zo snel mogelijk bij ons aan. De nieuwe werknemers krijgen dan van ons fonds informatie toegestuurd over hun pensioenregeling. Daarnaast kunnen zij informatie vinden op deze website in het deel voor werknemers. Hier vinden zij alle informatie over hun pensioen bij ons fonds.