Werknemers informeren

Wat doet ons fonds?

Werknemers krijgen de volgende informatie van ons:

Welkomstbrief met Pensioen 1-2-3

Pensioen 1-2-3 bevat algemene informatie over de pensioenregeling(-en) voor elke nieuwe werknemer. De opzet is gelaagd. Laag 1 is een korte samenvatting, laag 2 geeft meer informatie en laag 3 bestaat uit de officiële fondsdocumenten. Pensioen 1-2-3 vind je ook in deze webmodule.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

  • jaarlijks voor werknemers
  • minstens elke 5 jaar voor oud-werknemers (online ook jaarlijks beschikbaar als download in Mijn Pensioencijfers)
  • minstens elke 5 jaar voor ex-partners met een recht op pensioen van ons fonds

J'ouw Dag

Een digitaal magazine voor werknemers en gepensioneerden.

Deze website

Informatie voor werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden

Mijn Pensioencijfers

Een portaal voor (oud-)deelnemers waarin zij hun eigen pensioenzaken kunnen regelen. Daarvoor moeten ze op deze website inloggen.

Mijn Pensioenplan

Een rekentool waarin deelnemers kunnen berekenen welke invloed bepaalde keuzes kunnen hebben op de hoogte van hun pensioen. Voor de Mijn Pensioenplan moeten deelnemers op deze website inloggen.

Pensioenschets

In de Pensioenschets kunnen deelnemers snel en eenvoudig hun toekomstig huishoudboekje samenstellen aan de hand van hun eigen wensen. Voor de Pensioenschets moeten deelnemers op deze website inloggen.