Werknemers informeren

Wat kun je als werkgever doen?

Hoe kun je werknemers informeren over hun pensioen? We hebben de meest voorkomende situaties op een rij gezet. Wat moet een werknemer weten en welke informatie moet jij doorgeven aan ons fonds? Deze checklist helpt je daarbij.

1. Een nieuwe werknemer komt in dienst

Je meldt de nieuwe werknemer direct, maar uiterlijk binnen 1 maand bij ons aan. Informeer de werknemer op hoofdlijnen over zijn pensioen

  • er is een pensioenregeling voor iedere werknemer van 18 jaar of ouder
  • het gaat om een middelloonregeling
  • de werkgever en werknemer betalen samen de premie voor dit pensioen
  • het is mogelijk om elders opgebouwd pensioen mee te nemen
  • de werknemer ontvangt binnen 1 maand na de aanmelding een informatiepakket van ons pensioenfonds
  • de werknemer ontvangt jaarlijks een Uniform Pensioenoverzicht (UPO)

De werknemer kan na aanmelding inloggen op Mijn Pensioencijfers voor:

2. De werknemer wil parttime werken

Als de werknemer meer of minder gaat werken, dan bouwt hij meer of minder pensioen op. Wijs hem op de gevolgen. Geef het parttime percentage aan ons door.

3. De werknemer neemt (onbetaald) verlof op

Neemt de werknemer (langdurig) verlof op? Dan kan dit gevolgen hebben voor zijn pensioen. Verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en overlijden lopen de eerste 18 maanden nog door. In principe stopt de pensioenopbouw tijdens het verlof. De werknemer kan ervoor kiezen om de pensioenpremie te blijven betalen. Dat moet hij bij jou aangeven en jij moet dit aan ons doorgeven. Dan gaat de pensioenopbouw wel door.

4. De werknemer raakt arbeidsongeschikt

Als een werknemer arbeidsongeschikt raakt, krijgen we hiervan automatisch een melding van het UWV. Is er recht op een WIA-uitkering en is hij (tijdens het huidige dienstverband) voor 35% tot 65% arbeidsongeschikt geraakt, dan wordt de pensioenopbouw gedeeltelijk voortgezet. Bij een arbeidsongeschiktheid van 65% of meer gaat de pensioenopbouw volledig door. De premie nemen wij voor onze rekening. Wij informeren jou en je werknemer automatisch als er recht is op premievrije pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid.
Doordat het dienstverband stopt, stopt in onze administratie ook de deelname van de werknemer aan ons fonds. De werknemer ontvangt hierover een brief. Zodra ons fonds via het UWV de melding krijgt dat je werknemer arbeidsongeschikt is, wordt beoordeeld of je werknemer recht heeft op de premievrije doorbouw en volgt weer aanmelding. Het kan enige tijd duren voordat het UWV de melding aan ons doorgeeft. Wijs je werknemer erop dat hij hiermee rekening moet houden.

5. De werknemer gaat uit dienst

De werknemer moet binnen 1 maand bij ons worden afgemeld. De pensioenopbouw stopt vanaf het moment dat een werknemer uit dienst gaat. Je betaalt dan geen premie meer voor deze werknemer. De werknemer ontvangt binnen 1 maand na de afmelding een zogenaamde stopbrief met een Uniform Pensioenoverzicht van het pensioenfonds. Het ouderdomspensioen dat de werknemer heeft opgebouwd, blijft staan. Dat krijgt de werknemer uitgekeerd als hij met pensioen gaat. Werknemers kunnen het pensioen meenemen als ze een nieuwe baan krijgen en pensioen gaan opbouwen bij een ander pensioenfonds of bij een pensioenverzekeraar.
Bij een klein pensioen (= pensioen hoger van €2 maar lager dan de afkoopgrens) draagt ons fonds automatisch het pensioen over aan de nieuwe pensioenuitvoerder als de werknemer een nieuwe baan heeft met een pensioenregeling. 

6. De werknemer wil met pensioen

Bespreek de wensen en mogelijkheden met de werknemer. Wijs hem op de informatie onder Werknemer op deze website. Daar vindt hij alle informatie over zijn keuzes rondom zijn pensioeningang.

7. De werknemer overlijdt

Via de gemeente ontvangt ons pensioenfonds automatisch een melding dat een werknemer is overleden. Woont je werknemer in het buitenland? Dan krijgen wij deze melding niet automatisch. Geef het overlijden van de deelnemer dan aan ons door, zodra dit bij je bekend is. Wij zorgen ervoor dat de nabestaanden van de werknemer een partner- en/of wezenpensioen ontvangen, als zij hiervoor in aanmerking komen.