Alle werknemers in het levensmiddelenbedrijf bouwen pensioen op bij ons fonds. Het gaat daarbij om werknemers vanaf 21 jaar van verplichtgestelde werkgevers. Werkgevers- en werknemersorganisaties binnen de branche hebben dit afgesproken. Dat is vastgelegd in een verplichtstelling en in het pensioenreglement. Ons fonds voert de pensioenregeling uit.

Als werkgever bent u het eerste aanspreekpunt voor uw werknemers als zij vragen hebben over pensioen. Op deze website vindt u informatie over de pensioenregeling, wat u moet doorgeven en hoe u uw werknemers kunt informeren en/of doorverwijzen.

Wat is er geregeld?

De sociale partners (werkgevers en vakbonden) bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Ons fonds voert de pensioenregeling uit en legt de afspraken vast in een pensioenreglement. Wilt u precies weten wat er in het pensioenreglement staat? Download hier het volledige reglement. Een samenvatting van de belangrijkste zaken, vindt u in het werknemersdeel van deze website onder Wat is er geregeld.

Wat moet u doen?

  1. Geef (wijzigingen in) de loon- en dienstverbandgegevens door
  2. Geef aan het begin van een nieuw kalenderjaar het jaarsalaris door. Ook als het niet gewijzigd is!
  3. Zorg voor de tijdige betaling van de pensioenpremie (werkgevers- en werknemersdeel) volgens de betalingsafspraken.

Hoe doet u dat?

Er zijn twee manieren om gegevens aan ons door te geven:

  1. Via Uniforme Pensioenaangifte (UPA)
    Hebt u een salarispakket dat geschikt is voor UPA? Dan kunt u wijzigingen in loon- en dienstverbandgegevens doorgeven via UPA.
  2. Via de werkgeversportal
    Is uw salarispakket (nog) niet geschikt voor UPA? Dan geeft u wijzigingen door via de werkgeversportal.

Wat kunt u nog meer doen?

Maak uw werknemers bewust van hun pensioen. Zo komen ze straks niet voor verrassingen te staan. Op deze website kunnen werknemers, oud-werknemers en gepensioneerden informatie vinden die van toepassing is op hun situatie.