Aansluiting

Vrijwillige aansluiting

Ben je niet verplicht om aan te sluiten bij ons fonds? Dan kan je onderneming mogelijk vrijwillig aansluiten. Een collectieve pensioenregeling heeft immers voordelen. Zo deel je de kosten met andere werkgevers en ook de risico’s.

Om je onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet je aan (een van) de volgende voorwaarden voldoen:

  • je bedrijf is verwant met het levensmiddelenbedrijf
  • de loonontwikkeling van je werknemers gaat gelijk op met de loonontwikkeling binnen onze sector
  • de onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij ons
  • de vrijwillige aansluiting volgt aansluitend aan een periode waarin je onderneming al verplicht was aangesloten bij ons fonds
  • je bedrijf valt niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds
  • je hebt instemming van de ondernemingsraad

Wil je je onderneming vrijwillig aansluiten bij ons? Stuur ons dan een e-mail of brief met het verzoek. Het is belangrijk dat je in dat verzoek aangeeft op basis van welke van de voorgaande voorwaarden je wilt aansluiten. Stuur een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee.