Aansluiting

Vrijwillige aansluiting

Bent u niet verplicht om u aan te sluiten bij ons fonds? Dan kan uw onderneming mogelijk vrijwillig aansluiten. Een collectieve pensioenregeling heeft immers voordelen. Zo deelt u de kosten met andere werkgevers en ook de risico’s.

Om uw onderneming vrijwillig te kunnen aansluiten, moet u aan (een van) de volgende voorwaarden voldoen:

  • uw bedrijf is verwant met het levensmiddelenbedrijf
  • de loonontwikkeling van uw werknemers gaat gelijk op met de loonontwikkeling binnen onze sector
  • de onderneming vormt een groep of concern met een andere onderneming die al is aangesloten bij ons
  • de vrijwillige aansluiting volgt aansluitend aan een periode waarin uw onderneming al verplicht was aangesloten bij ons fonds
  • uw bedrijf valt niet onder de werkingssfeer van een ander bedrijfstakpensioenfonds
  • u hebt instemming van de ondernemingsraad

Wilt u uw onderneming vrijwillig aansluiten bij ons? Stuur ons dan een e-mail of brief met uw verzoek. Het is belangrijk dat u in uw verzoek aangeeft op basis van welke van de voorgaande voorwaarden u wilt aansluiten. Stuur een recent uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel mee.