Wijzigingen in de loon- en dienstverbandgegevens kun je op twee manieren doorgeven:

1. Via Uniforme Pensioenaangifte (UPA)

Heb je een salarispakket dat geschikt is voor de Uniforme Pensioenaangifte? Dan ontvangen wij de nieuwe loon- en dienstverbandgegevens periodiek via de pensioenaangiften.

Uniforme Pensioenaangifte is de standaard uitwisseling van salarisgegevens die door de Pensioenfederatie wordt gefaciliteerd. Deze standaard is in samenwerking met de salarisserviceverwerkers en verschillende pensioenuitvoeringsorganisaties opgesteld en wordt verder ontwikkeld en geoptimaliseerd.

2. Via Mijn Pensioenadministratie

Is je salarispakket (nog) niet geschikt voor de pensioenaangifte? Neem dan contact met ons op. Je kunt bellen met 088-1163071 of een e-mail sturen naar werkgevers@bpfl.nl. Wijzigingen geef je door via Mijn Pensioenadministratie.

Tijdig melden nieuwe werknemers

Een nieuwe werknemer moet binnen 3 maanden na de aanmelding bij het pensioenfonds informatie ontvangen over de pensioenregeling. Wij vragen je om ervoor te zorgen dat wij nieuwe werknemers op tijd kunnen informeren. Het is daarom belangrijk dat je nieuwe werknemers binnen 1 maand bij ons fonds bekend zijn.

Nieuwe werknemers ontvangen dan:

  • een welkomstkaart
  • een welkomstbrief en een korte samenvatting van hun pensioenregeling (laag 1 van Pensioen 1-2-3) via Mijn Pensioencijfers

Tijdig aanleveren salarisgegevens

Geef de juiste loon- en dienstverbandgegevens door. Denk daarbij aan de jaarsalarissen en bijbehorende parttimepercentages. Ook wanneer de salarissen van je werknemers niet zijn gewijzigd, moet je deze gegevens aan het begin van een nieuw kalenderjaar aan ons doorgeven.

Tijdig aanleveren overige gegevens

In een jaar kan veel veranderen. Je werknemers gaan bijvoorbeeld met pensioen of krijgen een ander salaris. Dit soort veranderingen in het werknemersbestand geef je binnen 1 maand aan ons door.

Een sterfgeval, een huwelijk of een verhuizing van je werknemer binnen Nederland hoef je niet aan ons door te geven. Onze administratie is aangesloten op de Basisregistratie Personen (BRP). Hierdoor krijgen wij automatisch een melding van deze gebeurtenissen binnen Nederland, zodra ze aan de gemeente zijn doorgegeven.

Werknemers (of nabestaanden) die in het buitenland wonen, moeten deze veranderingen in hun privé-situatie op eigen initiatief aan ons doorgeven, eventueel met nodige bewijsstukken. Vervolgens verwerken wij dit in onze administratie.

Wijziging van administratiekantoor of salarispakketleverancier

Wijzig je van administratiekantoor of salarispakketleverancier? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op met AZL. AZL kan je verder informeren over de eventuele aanpassingen die jij of je salarispakketleverancier tijdig moet uitvoeren voor een goede gegevensaanlevering.