Soorten pensioen

Partnerpensioen

Bij ons fonds heb je tijdens je dienstverband een uitkering opgebouwd voor je partner voor het geval je komt te overlijden. Dit noemen we partnerpensioen. Je partner ontvangt dit pensioen zolang hij of zij leeft. Heeft je partner een eigen inkomen? Dit heeft geen invloed op de hoogte van het partnerpensioen van ons fonds.

Je partner heeft recht op partnerpensioen als jij, voordat je met pensioen ging:

  1. bent getrouwd
  2. je partnerschap hebt geregistreerd bij de gemeente of
  3. de partner waarmee je samenwoont, bij ons fonds hebt aangemeld en wij de aanmelding hebben bevestigd

Woon je samen? Dan heeft je partner alleen recht op partnerpensioen als je partner bij ons fonds is aangemeld voordat jouw pensioen inging. Ga naar Mijn Pensioencijfers en controleer of je partner bij ons is geregistreerd.

Na de ingang van je pensioen ligt je pensioen vast. Je kunt daarom geen nieuwe partner aanmelden nadat je pensioen is ingegaan.

Hoeveel pensioen?

In Mijn Pensioencijfers zie je hoeveel pensioen er voor je partner is geregeld.

Andere soorten pensioen

Voor jou Voor je ex-partner Voor je kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen
Ouderdomspensioen na scheiding  Bijzonder partnerpensioen  
  Ouderdomspensioen na scheiding