Hoeveel krijg je?

Doe de pensioencheck

Enkele maanden voordat je je eerste pensioenbetaling krijgt, ontvang je van ons een brief met daarin een bruto-netto berekening. Hierop staat:

  • je bruto pensioen
  • de inhoudingen
  • het netto bedrag dat op je bankrekening wordt gestort

Inhoudingen

Wij zijn verplicht om inhoudingen op je bruto pensioen te doen. Het gaat om de inhouding voor de zorgverzekering (bijdrage Zvw) en loonheffing (loonbelasting en premie volksverzekeringen). Als je AOW-pensioen nog niet is ingegaan, moet je ook nog AOW-premie afdragen voor het AOW-pensioen.

Belasting

Je hebt recht op loonheffingskorting. Dat is een korting op de belasting die je moet betalen over je inkomen. De meeste mensen ontvangen pensioen van verschillende instanties. Wij weten niet of dat bij jou ook het geval is. Wij passen daarom standaard geen loonheffingskorting toe. Je moet bij ons aangeven of je dit toch wilt.

Het is verstandig om de loonheffingskorting toe te passen bij de instantie waar je het hoogste inkomen van ontvangt. Als je ook pensioen ontvangt van andere organisaties of instanties en daar ook de loonheffingskorting toepast, kan het zijn dat je aan het einde van het jaar extra belasting moet betalen. De Belastingdienst telt aan het einde van het jaar namelijk je totale inkomen bij elkaar op. Als je dan teveel korting hebt gehad of als je dan in een hogere belastingschijf valt, moet je belasting nabetalen, via een zogenoemde naheffing. Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met de Belastingdienst.

Jaaropgave

In januari ontvang je de jaaropgave van je pensioen bij ons fonds. Deze kun je gebruiken bij je belastingaangifte. Bij onze jaaropgave vind je ook steeds een actuele bruto-netto berekening van je pensioen. Daarbij ontvang je informatie over zaken die voor jou van belang zijn in verband met de hoogte van je (netto) pensioenuitkering. Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk je jaaropgave online.

Pensioenoverzicht

Van ons fonds ontvang je daarnaast jaarlijks een pensioenoverzicht. Hierin staat wat je aan pensioen hebt bij ons. De bedragen op het pensioenoverzicht zijn bruto bedragen per jaar.

Ook zie je in het pensioenoverzicht:

  • de gegevens van jezelf
  • informatie over het pensioen dat je ontvangt

Log in op de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers en bekijk je pensioenoverzicht(en) online.