Verandert je situatie?

Overlijden

Als je overlijdt, dan is er bij ons fonds een inkomen geregeld voor je partner en kinderen.

Wat is er geregeld?

Na je overlijden ontvangen je nabestaanden van ons een brief met informatie en een aanvraagformulier:

  1. Partner
    Je partner heeft recht op partnerpensioen als je bent getrouwd of je partner hebt aangemeld voordat je met pensioen ging.
  2. Kinderen
    Je kinderen hebben recht op wezenpensioen tot ze 18 jaar zijn en onder voorwaarden tot hun 27ste.
  3. Ex-partner
    Je ex-partner heeft recht op het bijzonder partnerpensioen. Tenzij je ex-partner hiervan heeft afgezien.

Je nabestaanden ontvangen hun uitkering van ons fonds vanaf de eerste dag van de maand na je overlijden.

Moet er iets worden doorgegeven?

Als je in Nederland woont wanneer je overlijdt, dan geeft de gemeente dat aan ons fonds door. Je nabestaanden hoeven hiervoor geen actie te ondernemen naar ons fonds toe. Woon je in het buitenland wanneer je overlijdt, dan moeten je nabestaanden je overlijden wel bij ons fonds melden. Dat kan door een kopie van de overlijdensakte te sturen naar ons fonds. Is er een partner bij ons bekend? Dan neemt ons fonds contact op met je partner.

Hoeveel krijgen je nabestaanden?

Kijk op je pensioenoverzicht voor een overzicht van het pensioen voor je partner en kinderen. Je partner en kinderen kunnen verder recht hebben op een uitkering van de overheid. Dit is de Algemene nabestaandenwet (Anw). De voorwaarden vind je op de website van de Sociale Verzekeringsbank.