Wat is pensioen?

De bouwstenen van je pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat je ontvangt nu je (volledig) bent gestopt met werken. Je krijgt pensioen:

  1. van de overheid (ook wel ‘uitkering’ genoemd)
  2. van één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars
  3. van een bank of verzekeraar als je zelf extra pensioen hebt geregeld

Wanneer we spreken over (jouw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het pensioen dat je via je werkgever hebt opgebouwd bij ons pensioenfonds, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Levensmiddelenbedrijf. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer je stopt met werken, ontvang je geen salaris meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat je (onder voorwaarden) een uitkering van de overheid krijgt:

  1. als je met pensioen gaat 
  2. als jouw partner overlijdt
  3. als je arbeidsongeschikt raakt (voordat je met pensioen gaat)

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

  1. AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid. (Algemene Ouderdoms Wet) ontvang je vanaf een bepaalde leeftijd
  2. WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn. (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) ontvang je als je  arbeidsongeschikt raakt voor het pensioen (volledig) ingaat
  3. Anw Uitkering die je partner mogelijk krijgt van de overheid als je komt te overlijden. (Algemene Nabestaanden Wet) kan jouw (ex-)partner krijgen na je overlijden

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wil je meer informatie over deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (AOW en Anw) of het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) (WIA).

2. Pensioenfonds of -verzekeraar 

Via je werk bouwde je pensioen op bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Nu je met pensioen bent, ontvang je pensioen van deze instantie(s). Werkgevers in het levensmiddelenbedrijf hebben voor hun medewerkers een pensioenregeling bij ons fonds. Daarom ontvang je een pensioen van ons fonds.

3. Bank of verzekeraar 

Afhankelijk van je financiële situatie en je wensen voor later, kon je daarnaast zelf zorgen voor een aanvulling op je inkomen. Bijvoorbeeld door individueel bij te sparen voor extra pensioen bij een bank of een verzekeraar. Als je dat gedaan hebt, ontvang je mogelijk ook van deze instanties een inkomen.