Hoeveel krijg je?

Verhoging van je pensioen

In het algemeen kun je met € 50 nu minder kopen dan enkele jaren geleden. Daarom probeert ons fonds elk jaar je opgebouwde pensioen te verhogen. Dat verhogen van je opgebouwde pensioen heet ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat je pensioen (voor een deel) meegroeit met de prijsstijgingen. Op die manier behoudt het pensioen dat je al hebt opgebouwd zijn waarde. De verhoging is een percentage van het pensioen dat je al hebt opgebouwd.

Verhoging van je pensioen: alleen als het kan

De verhoging van de pensioenen wordt betaald uit het rendement (= winst) dat ons fonds boekt met beleggen. Je hebt dus niet automatisch recht op een verhoging.

Onze financiële positie (‘dekkingsgraad’) is niet goed genoeg op dit moment. Ons fonds heeft dus niet genoeg geld om de pensioenen elk jaar te verhogen. Daarvoor moet onze financiële positie verbeteren. Onze dekkingsgraad moet dus omhoog. Dat gebeurt alleen als we genoeg rendement (winst) boeken met beleggen en/of de rente stijgt.

Je pensioen is de afgelopen jaren niet verhoogd

De afgelopen jaren hebben we je opgebouwde pensioen helaas niet kunnen verhogen, vanwege de financiële positie van ons fonds. 

Over het jaar: Dat is per: De prijzen stegen toen met:
2023: 0% 1 januari 2024 n.t.b
2022: 0% 1 januari 2023 17,2%
2021: 0% 1 januari 2022 2,6%
2020: -0,85% 1 januari 2021 1,00%
2019: 0% 1 januari 2020 1,60%
2018: 0% 1 januari 2019 2,10%
2017: 0% 1 januari 2018 1,50%
2016: 0% 1 januari 2017 0,32%

Verhoging is maximaal de prijsstijging

Bij een volledige verhoging wordt je opgebouwde pensioen aangevuld met maximaal de algemene prijsstijgingen. Daarvoor kijken we naar de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS berekent de prijsstijging over de periode van september tot september. Dit wordt ook wel het Consumentenprijsindexcijfer genoemd.

We nemen elk jaar een besluit

Elke maand publiceren wij de actuele stand van de (beleids)dekkingsgraad. Bij het jaarlijkse besluit over een eventuele verhoging van de pensioenen neemt het bestuur onze beleidsdekkingsgraad als uitgangspunt:

Beleidsdekkingsgraad  Beleid
< 110% geen verhoging van de pensioenen
> 110% (gedeeltelijke) verhoging van pensioenen mogelijk

Als ons fonds een tekort heeft

Het kan gebeuren dat ons fonds geld tekort komt om op de lange termijn alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Dan moet er iets gebeuren.
Ons fonds heeft de taak zo zorgvuldig mogelijk af te wegen wat de beste oplossing is: geen jaarlijkse verhoging van je opgebouwde pensioen, de premie verhogen of de pensioenopbouw verlagen.

Het bestuur van ons fonds bepaalt samen met onze sociale partners welke maatregel we nemen. We houden daarbij rekening met alle mogelijke belangen: van deelnemers, gewezen deelnemers én gepensioneerden. Daarnaast kijkt het bestuur naar verwachte, toekomstige ontwikkelingen. Het verlagen van je pensioen is voor het bestuur altijd het laatste redmiddel. Dus je pensioen gaat alleen omlaag als alle andere maatregelen niet (genoeg) werken.

Het bestuur kan ook kiezen voor een combinatie van maatregelen of nog andere keuzes maken.