Verandert je situatie?

Einde samenwonen

Je hebt besloten om uit elkaar te gaan. Hieronder lees je meer over de gevolgen voor je pensioen. Deze informatie geldt alleen voor jou als je, voordat je met pensioen ging, je partner bij ons fonds hebt aangemeld.

Wat is er geregeld?

  1. Voor het ouderdomspensioen: dit pensioen wordt niet verdeeld als je stopt met samenwonen. Zo staat dat in de wet.
  2. Voor het partnerpensioen: als je je partner hebt aangemeld voordat je met pensioen ging en je stopt met samenwonen, dan krijgt je ex-partner recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit partnerpensioen is een uitkering voor je ex-partner als je komt te overlijden (na beëindiging samenwonen).

Wat kan je ex-partner doen?

Je ex-partner kan via een verklaring afzien van het bijzonder partnerpensioen. Bijvoorbeeld omdat je andere afspraken maakt over de verdeling van je bezittingen en/of pensioen. Als je ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, ontvangt hij of zij na je overlijden geen uitkering van ons fonds.

Na de ingang van je pensioen ligt je pensioen vast. Je kunt daarom geen nieuwe partner aanmelden nadat je pensioen is ingegaan. Krijg je na je pensioen een nieuwe partner? Dan heeft deze partner geen recht op partnerpensioen. Ook niet als je ex-partner afziet van het bijzonder partnerpensioen.

Wat moet je doen?

Wanneer je ex-partner afziet van bijzonder partnerpensioen, regel je dat met het formulier Overeenkomst afstand bijzonder partnerpensioen voor de ex-partner. Jij en je ex-partner moeten beiden het formulier ondertekenen!

Als je ex-partner geen handtekening zet, gaat ons fonds uit van de datum waarop één van beiden op het gezamenlijke adres is uitgeschreven bij de gemeente. Neem in dat geval contact op met ons fonds.

Bevestiging afmelding

Als je je partner bij ons hebt afgemeld, sturen wij jou en je ex-partner automatisch een opgave van het bijzonder partnerpensioen voor je ex-partner. Daarna ontvangt je ex-partner hierover elke 5 jaar een pensioenoverzicht.