Soorten pensioen

Wezenpensioen

Bij ons fonds bouwde je tijdens je dienstverband een uitkering op voor je kinderen voor het geval je komt te overlijden. Dit noemen we wezenpensioen. Je kinderen ontvangen dit pensioen tot hun 18de. Ook stief- of pleegkinderen waarvoor je de zorg op je hebt genomen, kunnen recht hebben op wezenpensioen.

Je kind kan tot 27 jaar wezenpensioen krijgen als hij of zij studeert voor ten minste 20 uur per week.

Het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Als meer dan 5 kinderen recht hebben op wezenpensioen, dan verdelen we het totale bedrag aan wezenpensioen voor 5 kinderen over alle kinderen. Overlijdt je partner ook? Dan wordt het wezenpensioen voor elk kind verdubbeld.

Hoeveel pensioen?

In Mijn Pensioencijfers zie je hoeveel pensioen er voor je kinderen is geregeld.

Andere soorten pensioen 

Voor jou Voor je ex-partner Voor je kinderen
Ouderdomspensioen Partnerpensioen Wezenpensioen 
Ouderdomspensioen na scheiding  Bijzonder partnerpensioen  
  Ouderdomspensioen na scheiding