Partner- en wezenpensioen

Laag 2

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Naast ouderdomspensioen bouw je ook partnerpensioen en wezenpensioen op. Als je komt te overlijden, heeft je partner recht op een partnerpensioen en ontvangen je kinderen een wezenpensioen.

Let op: Het partnerpensioen is 1,05 % van je pensioengrondslag in dat jaar. Zolang je bij je werkgever werkt krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot pensionering had kunnen opbouwen. Bij overlijden na pensionering krijgt je partner het partnerpensioen dat je tot je pensionering hebt opgebouwd. De hoogte van het wezenpensioen is 20% van het partnerpensioen. Elk kind krijgt dit tot hij of zij 18 jaar is. Overlijdt je partner ook? Dan wordt het wezenpensioen voor elk kind verdubbeld. Zolang het kind minstens 20 uur per week op school zit of studeert, krijgt het kind wezenpensioen uiterlijk tot hij of zij 27 jaar is.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op je UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Meer informatie vind je op deze website.

Verder kan jouw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Jouw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en jouw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of jouw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kun je vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.
Voldoet jouw partner niet aan de voorwaarden voor een ANW-uitkering van de overheid? Dan kan je partner recht hebben op een ANW-pensioen van ons fonds. Bekijk de voorwaarden op onze website. 

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina.