Premievrije voortzetting van je pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid

Laag 2

arbeidsongeschiktheidspensioen.png 

Als je voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heb je recht op (gedeeltelijke) voortzetting van je pensioenopbouw zonder dat je daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van je arbeidsongeschiktheid.

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie vind je onze website en in het pensioenreglement op de documentenpagina.